Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘egzekucja z nieruchomości’

Wydanie nieruchomości a opróżnienie lokalu, eksmisja

komentarze 3

Pytanie: Otrzymałam od komornika pismo po zlicytowaniu tego mojego mieszkania i w tym piśmie między innymi komornik zobowiązuje mnie – dłużnika do wydania nabywcy nieruchomości. Co teraz mam zrobić? Więcej… »

Licytacja połowy mieszkania

komentarze 2

Pytanie: Czy komornik może dokonać licytacji połowy mieszkania? Dłużnikiem jest współwłaściciel mieszkania, druga połowa mieszkania należy do siostry jego która nie ma żadnych długów. Dłużnik zamieszkuje w tym mieszkaniu a siostra mieszka gdzie indziej. Więcej… »

Po jakim czasie komornik zajmuje mieszkanie

skomentuj

Pytanie: Po jakim czasie komornik zajmuje mieszkanie licząc od dnia wszczęcia egzekucji ogólnie? Czy może je zająć od razu jeżeli zawnioskuje o to wierzyciel we wniosku egzekucyjnym? Więcej… »

Egzekucja z nieruchomości – od jakiej kwoty?

skomentuj

Pytanie: Poniżej opiszę czynności komornik i potrzebuję pomocy prawnej.

1./07.12.22r.postanowienie komornika o zawieszeniu postępowania art.820 kpc zawiesić postępowanie egzekucyjne w części dotyczącej w egzekucji z ograniczonego prawa stanowiącego lokal mieszkalny.
2./ prowadzić postępowanie w pozostałym zakresie. Więcej… »

Przejęcie nieruchomości przez wierzyciela hipotecznego

komentarze 4

Pytanie: Czy wierzyciel hipoteczny ma prawo przejąć na własność od dłużnika nieruchomość (dom) na której ma ustanowioną hipotekę? Załóżmy że jest to prywatny pożyczkodawca, pożyczka zabezpieczona hipoteką. Mija termin spłaty pożyczki, czy pożyczkodawca a zarazem wierzyciel hipoteczny może przejąć tą nieruchomość na własność? Więcej… »

Ponowna licytacja nieruchomości

komentarze 3

Pytanie: Odbyła się licytacja nieruchomości – domu, żaden licytant nie przyszedł. Kiedy może odbyć się ponowna licytacja, podobno dopiero po sześciu miesiącach? Więcej… »

Zakup zadłużonej nieruchomości od komornika

komentarze 2

Pytanie: Jest nieruchomość a konkretnie mieszkanie do licytacji komorniczej. Na mieszkaniu hipoteka kredytowa banku i wiadomo mi też, że aktualny właściciel czyli dłużnik zalega z opłatami wobec spółdzielni mieszkaniowej. Jeżeli kupię tą tak zadłużoną nieruchomość na licytacji to zostanę automatycznie obciążony tym zadłużeniem? Więcej… »

Dzierżawca – uczestnik postępowania egzekucyjnego

komentarze 2

Pytanie: Aby być uczestnikiem postępowania egzekucyjnego – dzierżawca – koniecznie umowa dzierżawy mysi być wpisana do księgi wieczystej? Więcej… »

Czy hipoteka przymusowa przechodzi na nowego właściciela?

komentarze 2

Pytanie: A czy hipoteka przymusowa przechodzi na nowego właściciela nieruchomości? Więcej… »

Hipoteka przymusowa na współwłasności małżeńskiej

komentarze 3

Pytanie: Mam prawomocny wyrok na dłużnika który ma z żoną współwłasność małżeńską domu. Czy mając ten wyrok tylko przeciwko niemu mogę zażądać ustanowienia hipoteki przymusowej na tej ich wspólnej nieruchomości? Z góry dopowiadam, że nie ma szans na uzyskanie rozszerzenia klauzuli wykonalności na jego żonę. Więcej… »