Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘egzekucja z nieruchomości’

Zakup zadłużonej nieruchomości od komornika

komentarze 2

Pytanie: Jest nieruchomość a konkretnie mieszkanie do licytacji komorniczej. Na mieszkaniu hipoteka kredytowa banku i wiadomo mi też, że aktualny właściciel czyli dłużnik zalega z opłatami wobec spółdzielni mieszkaniowej. Jeżeli kupię tą tak zadłużoną nieruchomość na licytacji to zostanę automatycznie obciążony tym zadłużeniem? Więcej… »

Dzierżawca – uczestnik postępowania egzekucyjnego

komentarze 2

Pytanie: Aby być uczestnikiem postępowania egzekucyjnego – dzierżawca – koniecznie umowa dzierżawy mysi być wpisana do księgi wieczystej? Więcej… »

Czy hipoteka przymusowa przechodzi na nowego właściciela?

komentarze 2

Pytanie: A czy hipoteka przymusowa przechodzi na nowego właściciela nieruchomości? Więcej… »

Hipoteka przymusowa na współwłasności małżeńskiej

komentarze 3

Pytanie: Mam prawomocny wyrok na dłużnika który ma z żoną współwłasność małżeńską domu. Czy mając ten wyrok tylko przeciwko niemu mogę zażądać ustanowienia hipoteki przymusowej na tej ich wspólnej nieruchomości? Z góry dopowiadam, że nie ma szans na uzyskanie rozszerzenia klauzuli wykonalności na jego żonę. Więcej… »

Zajęcie nieruchomości a czynsz najmu

komentarze 4

Pytanie: Czy zajęcie przez komornika nieruchomości którą dłużnik komuś wynajął jest też automatycznie zajęciem czynszu najmu? Więcej… »

Jak sprawdzić zadłużenie na księdze wieczystej?

komentarze 2

Pytanie: Mój dłużnik wobec którego mam już prawomocny nakaz zapłaty nie ma chyba nic prócz nieruchomości – domu. Nie pracuje, nie ma samochodu, jest alkoholikiem zostawionym przez żonę. Jedyna szansa na odzyskanie długu to egzekucja z tej nieruchomości. Wiem, że może być obciążona hipotekami których wierzyciele będą mieli pierwszeństwo w egzekucji przede mną i dla mnie może nie wystarczyć środków z jej sprzedaży. Więcej… »

Koszty komornicze przy egzekucji z nieruchomości

komentarze 2

Pytanie: Z jakimi kosztami komorniczymi trzeba się mierzyć jeżeli dojdzie do egzekucji z nieruchomości? Więcej… »

Licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji

komentarze 4

Pytanie: Podobno licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji nie ma prawa przystąpić do następnej licytacji. Czy ten zakaz dotyczy tylko licytacji nieruchomości czy ruchomości, konkretnie pojazdu też? I czym jest niewykonanie warunków licytacji, niewpłaceniem rękojmi? Więcej… »

Pierwszeństwo wierzyciela hipotecznego

komentarzy 6

Pytanie: Jak przedstawia się pierwszeństwo wierzyciela hipotecznego przed innymi wierzycielami w danym postępowaniu egzekucyjnym? Czy mając hipotekę na domu dłużnika mam pierwszeństwo w egzekucji przed każdym wierzycielem bez względu na to, kto jest (osoba, firma, bank, instytucja – urząd) i bez względu na to, z jakiego tytułu są należności innych wierzycieli? Więcej… »

Komornik nie wysłał uczestnikowi postępowania egzekucyjnego obwieszczenia o licytacji

komentarze 2

Pytanie: Zaraz głębiej opiszę ten przypadek. Ja jestem dzierżawcą nieruchomości, komornik nie zawiadomił mnie o terminie 2 licytacji. Kilka dni temu smsem otrzymałem wiadomość, iż on otworzy nieruchomości skoro nie mogę być w przewidzianym terminie. I otworzył znaczy ślusarz zniszczył zamki (kłódki). Chcę złożyć skargę na komornika. Do sądu, zawiadomienie do prokuratury? Więcej… »