Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Tag ‘cesja’

Cesja wierzytelności z tytułu kredytu a zachowanie tajemnicy bankowej

komentarze 3

Generalnie, w świetle stosownych przepisów Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobą trzecią, czyli dokonać cesji, przelewu wierzytelności. Potocznie taka czynność nazywa się sprzedaniem długu (bardziej właściwe określenie w tym wypadku to nie długa tylko zobowiązanie). Długi bardzo często sprzedawane są firmom windykacyjnym. Więcej… »

kategoria: kredyty

tag:

Wystawienie długu na sprzedaż

komentarze 2

Wystawienie długu na sprzedaż, to całkiem fajna sprawa, to znaczy dla dłużnika niezbyt fajna. Wystawienie długu na sprzedaż zwłaszcza w internecie (niekoniecznie na giełdzie) to często pretekst do upubliczniania danych dłużnika i jego długu po to, aby dać mu się we znaki. Podobnie jak w znanym rejestrze długów. Tylko bowiem jako oferta wierzytelności na sprzedaż, dłużnik i jego dług mogą znaleźć się w internecie, na przykład na internetowej giełdzie wierzytelności. Rzadko zgłasza się ktoś zainteresowany zakupem długu a jeżeli już, to najczęściej oferuje żałośnie niską cenę, np. 10% kwoty podstawowej długu. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zawiadomienie dłużnika o cesji wierzytelności

1 komentarz

Pytanie: Przeczytałem, że prowadząc firmę windykacyjną działał Pan na podstawie umowy cesji wierzytelności. Zamierzam do profilu działalności mojej firmy dołączyć też właśnie usługi windykacyjne i też na podstawie cesji działać i stąd moje pytanie. Chodzi mi o taką rzecz: kupuję dług i zgodnie z umowa cesji to ja zawiadamiam dłużnika o cesji a nie wierzyciel pierwotny a dłużnik mimo otrzymania takiego powiadomienia ode mnie spłaci dług na konto zbywcy. Czy taka czynność – spłata jest ważna też wobec mnie jako nabywcy? Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zapłata poprzez cesję wierzytelności

komentarze 3

Niedawno skontaktował się ze mną były klient któremu jego dłużnik zaproponował zapłatę cesją wierzytelności przysługująca mu od firmy trzeciej. I co ja na to.

Przyjęcie od dłużnika zapłaty cesją wierzytelności zamiast normalnie jak ustalono wcześniej czyli przelewem gotówki, to spore ryzyko dla wierzyciela. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Cesja wierzytelności a właściwość miejscowa sądu

komentarze 4

Na przestrzeni lat, jako prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, przejąłem na podstawie cesji czyli przelewu wierzytelności setki roszczeń pieniężnych których dochodzenie skierowałem na drogę sądową. W każdym przypadku był to sąd właściwy miejscowo dla mojego miejsca zamieszkania. Właściwość miejscową sądu skutecznie uzasadniałem powołując się na art. 34 Kodeksu postępowania cywilnego: Więcej… »

kategoria: windykacja

tag: