Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Sumowanie dochodów do egzekucji komorniczej

18 komentarzy

Pytanie: Mam rentę rodzinną z której komornik pobiera 25% na rękę dostaję 936zł od kilku miesięcy pracuję na umowę o pracę za najniższą krajową pytanie czy komornik może mi coś wziąć z wypłaty jakiś procent? Czy będzie sam chciał żebym dobrowolnie sama miesięcznie mu coś dawała?

Odpowiedź: Jeżeli to nie jest egzekucja alimentów, to według mnie komornik nie ma prawa zająć Pani płacy minimalnej z umowy o pracę czyli może tylko jak do tej pory – pobierać owe 25% z renty rodzinnej.

Przeczytaj też: Czy komornik może zabrać całą wypłatę?

Uzasadnienie mojej opinii jest następujące. Komornik sumuje do egzekucji dochody z różnych źródeł, na podstawie Art. 835 Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że jeżeli dłużnik otrzymuje dochody z kilku źródeł, podstawę obliczenia stanowi suma wszystkich dochodów. Mowa w tym przepisie jednakże tylko o dochodach wymienionych w Art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego czyli o wynagrodzeniu za pracę i innych należnościach oraz świadczeniach które są w tym przepisie wskazane a zatem nie o rentach rodzinnych które zgodnie z § 5 tegoż Art. 833 KPC podlegają egzekucji w zakresie określonym w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Tak samo, zgodnie z § 4 tegoż przepisu, nie sumuje się do egzekucji wynagrodzenia za pracę i emerytury.

Przeczytaj też: Komornik zajmuje “…nie więcej jednak niż 50% wynagrodzenia lub wierzytelności miesięcznie…”

Do tego jest też Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1973 r., III PZP 7/73, OSNCP 1973, nr 11, poz. 187 która stanowi, że w skład “sumy wszystkich dochodów”, o której mowa w art. 835, wchodzi zaopatrzenie emerytalne i inne dochody wymienione w art. 833 § 2 tylko wówczas, gdy przedmiotem egzekucji są alimenty. Myślę, że i w przypadku renty rodzinnej można by przywołać wyżej wskazaną uchwałę.

Nie ma też prawa komornik żądać od Pani aby dobrowolnie Pani mu coś dawała.

Przeczytaj też: Dwie wypłaty w miesiącu a zajęcie komornicze

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 lipca, 2017

Komentarze do 'Sumowanie dochodów do egzekucji komorniczej'

Subscribe to comments with RSS

 1. Otów widziałem sie z komornikiem, zapytał o mój majatek, głownie o to gdzie pracuję,co robie jakie umowy. Więc mu powiedziałem, że mam dwie umowy-zlecenia I jedną umowę o pracę, pół etatu. Jak mogłem sie spodziewać, moi pracowdawcy otrzymali pismo od komornika o zajęciu. Nie zdziwiłem się, że umowy-zlecenia zajęte w całości. Ale zdziwiłem się, że przy pracodawcy u którego pracuje na umowę o pracę również jest infromacja:

  “Do powyższych roszczeń zajmuję po mysli art 895 kpc wierzytelności dłużnika należne mu od (tu nazwa pracodawcy) jako dłużnika wierzytelności z tytuły umów cywilnoprawnych oraz innych wzajemnych rozliczen.

  Zajęciu podlega cała suma przypadająca dłużnikowi do wypłaty I obejmuje także wypłaty przyszłe.

  Na zasadzie art 896 par 1 pkt 1 i2 kpc wzywam dłuznika zajętej wierzytelności:

  Do złożenia komornikowi w ciągu tygodnia oświadczenia:
  Czy dłużnikowi nalzezy się od niego zajęta wierzytelność lub czy uznaje zajęte prawo I w jakiej wysokości
  Czy zajętą wierzytelność uiści czy też odmawia uiszczenia I z jakiej przyczyny
  Kiedy nastąpi wypłata zajętej wierzytelności
  Czy zajmowana wierzytelnośc jest juz zajęta I przez jaką władze”

  Powiem szczerze, że nie za bardzo wiem jak mam to ugryżć. Prosze o radę.

  Anonim

  3 paź 19 o 23:14

 2. Zajęcie całego wynagrodzenia jest bezprawne skoro nie jest to zadłużenie alimentacyjne a tylko w takim wypadku komornik miałby prawo (i obowiązek) zajmować całe wynagrodzenie. Należałoby zlożyc skargę na czynności komornika. Prócz tego, jeżeli te umowy – zlecenia mają charakter stałej czy powtarzającej się pracy to sugeruję zawnioskować do komornika o ograniczenie egzekucji w sumie też tylko do kwoty ponad kwotę wolną od zajęcia.

  admin

  4 paź 19 o 06:16

 3. Nigdy nie spotkałem się z zajęciem całego wynagrodzenia, chyba że na koncie bankowym na które to wynagrodzenie wpłynęło.

  Aleksander

  14 maj 21 o 06:04

 4. Zajęcie na koncie wynagrodzenia jest bezprawne ale komornicy wykpiwają się tym, że nie wiedzieli że na koncie jest wynagrodzenie za pracę (z którego już dozwoloną część pobrali zajmując je w zakładzie pracy dłużnika).

  Szarek

  23 maj 21 o 09:25

 5. A ja gdzieś czytałam, że nie jest bezprawne gdy już są na koncie, zależy od interpretacji.

  Ala

  1 sie 21 o 15:17

 6. Komornicy wskutek skargi w takiej sytuacji zwalniają kwotę zajętą na koncie to znaczy się kwotę będącą pensją.

  Beata

  31 paź 21 o 10:44

 7. Jeżeli mam dochód w postaci rat od pożyczki udzielonej prywatnie, to czy ten dochód wlicza się do zajęcia komorniczego? Oprócz tego jestem zatrudniony na etacie.

  wicek

  27 mar 22 o 09:00

 8. Dochód z tego tytułu podlega w całości zajęciu bez względu na to czy są inne, z jakiego tytułu i w jakiej wysokości dochody. I sam kapitał ze zwracanej pożyczki też może komornik w całości zająć.

  admin

  27 mar 22 o 09:10

 9. Witam.
  Mam rentę z tytułu częściowej niezdolności pracy .Otrzymuje kwotę wolną od potrąceń (na podstawie prawa o emeryturach i rentach)
  Chce podjąć pracę na umowę na etat (dają najniższa krajowa) Czy komornik może zsumować dochody czy renta temu nie podlega?
  Pozdrawiam serdecznie

  Kasia

  1 kw. 22 o 13:34

 10. Witam, jeżeli nie jest to egzekucja alimentacyjna, to komornik nie może zsumować tych dochodów a zatem nie zajmie Pani żadnej części wynagrodzenia ani renty. Pozdrawiam

  admin

  1 kw. 22 o 14:43

 11. Chciałam Pana zapytać jeszcze czy to ma jakieś znaczenie ,że rentę która pobieram jest renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy? Nie jest to renta rodzinna .Aczkolwiek mysle.,że renta sama w sobie jest świadczeniem ,które podlega przepisom emerytalnym i rentowym.
  Dziękuję jeszcze raz Panu bardzo za pomoc

  Kasia

  6 kw. 22 o 12:44

 12. Tak, nie ma to znaczenia; przywołana przeze mnie uchwała SN ma i do niej zastosowanie w omawianej kwestii.

  admin

  6 kw. 22 o 13:24

 13. A jeśli mam dwie umowy o pracę z dwoma różnymi pracodawcami?! Jak wtedy wygląda sytuacja w przypadku tego artykułu?

  Adi

  22 kw. 22 o 05:10

 14. Tak samo. Sumuje obie wypłaty i zabiera pozostawiając kwotę wolną jak w przypadku jednej łącznej wypłaty.

  admin

  22 kw. 22 o 05:23

 15. Jasne, tylko w jaki sposób to zrobi, skoro pracodawca X ma siedzibę we Wrocławiu a pracodawca Y w Warszawie. Domyślam się że wyśle pismo do jednego z pracodawców, tylko jak udowodni że pracuje gdzie indziej? Przedstawi wydruki z Zusu?

  As

  22 kw. 22 o 05:46

 16. Otrzyma informację z ZUS o płatnikach składek dłużnika – pracodawcach. I wyśle do nich zajęcie wynagrodzenia.

  admin

  22 kw. 22 o 06:21

 17. Dzień dobry. Dostaje wynagrodzenie za pracę (najniższa krajowa) , w tym roku w lutym należy mi się jubileusz. Mam zajęcie komornicze nie alimentacyjne. Jak będzie wyglądało potrącenie dla komornika ?

  Ewa

  26 sty 24 o 18:29

 18. Dzień dobry. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 lutego 2004 r., o sygn. akt. I PK 217/03 stwierdził, że nagroda jubileuszowa podlega ochronie przed potrąceniami jak wynagrodzenie za pracę. Jeżeli zatem będzie ta nagroda w wysokości najniższej krajowej, to uważam w związku z powyższym, że komornik nie ma prawa jej zająć.

  admin

  26 sty 24 o 20:12

Skomentuj