Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Stawka referencyjna

Brak komentarzy

Pozyskanie pieniędzy przez bank kosztuje. Odpowiada za to między innymi stawka referencyjna. Banki przy ustalaniu oprocentowania udzielanego kredytu najczęściej opierają się na stawkach WIBOR, LIBOR i EURIBOR. Ich wybór jest uzależniony od waluty, w której będzie zaciągany kredyt.

Warsaw Interbank Offered Rate, czyli WIBOR, określa wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Począwszy od 1993 roku ustalana jest każdego dnia roboczego o godzinie 11 rano na podstawie ofert, które składają banki. Dwie najwyższe i dwie najniższe wartości są odrzucane. W ten sposób ustalana jest cena pieniądza, po której bank mógłby udzielić pożyczki innemu bankowi.

Przeczytaj też: Jak przygotować się do wzięcia kredytu hipotecznego?

Jaki wpływ na wysokość naszego kredytu ma WIBOR? Całkiem duży, ponieważ na oprocentowanie kredytu składa się stopa bazowa i marża. Marża zwykle jest niezmienna przez cały okres kredytowania i wynosi na ogół 1-2 punkty procentowe. Natomiast stopa bazowa kredytów złotówkowych to właśnie WIBOR. Jest to oprocentowanie, po jakim banki wzajemnie pożyczają sobie pieniądze. WIBOR nie jest jednolitą stawką, a banki najczęściej korzystają z trzech: trzymiesięcznej, sześciomiesięcznej i dwunastomiesięcznej.

Przeczytaj też: WIBOR – główny współczynnik decydujący o oprocentowaniu kredytów w złotych

Kiedy planowane są obniżki stóp procentowych, roczna stawka WIBOR staje się niższa niż na przykład trzymiesięczna. To powoduje, że bank, który zdecydował się na roczną stawkę, może być tańszy niż gdyby ustalał ceny na trzymiesięcznej. W praktyce niekoniecznie tak właśnie się dzieje, bowiem bank może ustalać wysoką marżę i spadek stóp procentowych nie musi w tym przypadku oznaczać tańszego kredytu.

Jednak uważne śledzenie stawek WIBOR nie musi oznaczać, że dokładnie przewidzimy koszt kredytu. Bank nie ma bowiem żadnego obowiązku aktualizowania swoich stóp bazowych i przy obliczaniu oprocentowania może się kierować starymi stawkami, przez co oprocentowanie będzie mniej korzystne dla klienta.

Przeczytaj też: Kredyt hipoteczny. Za co musimy zapłacić?

Niektóre banki wprowadzają wskaźniki zmienności, których zadaniem jest ograniczanie zmienności oprocentowania. To znaczy, że stopa bazowa musi w danym okresie zmienić się o ustaloną liczbę punktów procentowych. Banki mają więc możliwość samodzielnego ustalania takich wskaźników, które będą spowalniały spadek ceny kredytu w momencie gdy obniżane są stopy procentowe. Są też banki, w których o wysokości oprocentowania decydują wyłącznie zarządy tych banków.

6 grudnia, 2014

kategoria banki,kredyty

Skomentuj