Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Sprawdzenie długów zmarłego spadkodawcy, uniknięcie odpowiedzialności za długi spadkowe

43 komentarze

Pytanie: Zmarł mój ojciec, z którym nie miałem kontaktu od dziecka, obawiam się ewentualnych długów w spadku. W rejestrze długów podobno nie można sprawdzić osoby bez jej zgody, ale osoba nie żyje. Jak się zatem dowiedzieć o istniejącym długu?

Odpowiedź: Zacznijmy od tego, że zmarły teoretycznie mógł mieć długi które nie zostały wpisane ani do żadnego rejestru długów (BIG, RDN…) ani też na przykład do BIK. Mógł mieć na przykład długi z tytułu prywatnych albo parabankowych pożyczek (przy okazji, stosunkowe niezłe parabankowe pożyczki są oferowane tutaj) bądź innego rodzaju zobowiązania które z automatu nie są dopisywane do żadnego z rejestru długów (a jak są wpisane, to jeszcze kwestia wiarygodności wpisów w rejestrach długów) i które nie mogą zostać wpisane do BIK.

Przeczytaj też: Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a nieznane długi

Tym niemniej, może Pan spróbować sprawdzić stan zobowiązań zmarłego ojca w rejestrach powołując się we wniosku na toczące się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Należałoby do wniosku dołączyć takie dokumenty jak odpis aktu zgonu i aktu małżeństwa osoby zmarłej oraz odpis skrócony aktu urodzenia Pana jako uczestniczącego w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku tudzież potwierdzenie złożenia w sądzie wniosku o stwierdzenia nabycia spadku oraz uiszczenia opłaty, może też już wezwanie z sądu na posiedzenie w tej sprawie. Być może jeszcze przed złożeniem wniosku o stwierdzenia nabycia spadku, załączywszy odpis aktu zgonu, małżeństwa osoby zmarłej oraz odpis aktu urodzenia Pana, rejestry udostępnią Panu informacje o ewentualnych długach ojca; o ile zdążyłem się zorientować, to opinie są podzielone. Nie twierdzę też, że na pewno uzyska Pan te informacje załączając dodatkowo dokumenty o których wspomniałem (potwierdzenie złożenia i opłacenia wniosku do sądu, pismo z sądu).

Przeczytaj też: Spadek, długi spadkowe – przedawnienie

Warto zwrócić jednak uwagę na pewne możliwości uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkowe. Po pierwsze, może Pan przyjąć spadek tylko z dobrodziejstwem inwentarza i wówczas będzie Pan ponosił odpowiedzialność za ewentualne długi zmarłego ojca tylko do wartości spadku – z dobrodziejstwem inwentarza. To jednak wiąże się z (niemałymi) kosztami wyceny inwentarza (wartości spadku).

Po drugie jednak, warto zwrócić uwagę na brzmienie Art. 1019. Kodeksu cywilnego:

§ 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami: 1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem; 2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca. § 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu. § 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.

Przeczytaj też: Jak komornik dowie się o spadku?

Jeżeli zatem dopiero po stwierdzeniu nabyciu spadku dowie się Pan, że zmarły ojciec miał długi, to może Pan w ciągu jednego roku od powzięcia tych informacji odrzucić spadek. Byłoby dobrze na wszelki wypadek, aby wówczas wskazał Pan sądowi na to, że wcześniej próbował ustalić, czy ojciec miał długi. Choćby i naszą wymianę korespondencji załączyć, zapytania do rejestrów długów / BIK itd.

Przeczytaj też: Odrzucenie spadku przez małoletniego

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 stycznia, 2015

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Sprawdzenie długów zmarłego spadkodawcy, uniknięcie odpowiedzialności za długi spadkowe'

Subscribe to comments with RSS

 1. W Polsce panuje poniekąd zasada przyjmowania spadku w ciemno. W okresie 6 miesięcy masz czas aby rozeznać się w sytuacji. Udzielenie informacji przez Banki i Rejestry Długów o zobowiązaniach zmarłej osoby tylko na podstawie odpisów aktów stanu cywilneg, potwierdzenia złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania spadkowego czy nawet na podstawie protokołu notarialnego z przyjęcia oświadczenia o przyjęciu spadku byłoby zwykłym złamaniem prawa. Udzielenie żądanych przez Ciebie informacji wymaga wykazania interesu prawnego poprzez przedłożenie stosownego postanowienia sądu o nabyciu spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Co robić ? Przyjmuj z dobrodziejstwem inwentarza, następnie wystąp do BIKu, KRD itp. , jeśli okaże się że są długi to złóż wniosek o uchylenie się od skutków prawnych przyjęcia spadku z uwagi na działanie pod wpływem błędu. Nie utrzymywałeś z ojcem kontaktów od wielu lat więc bez problemu sąd uwzględni Twój wniosek.

  windykator

  26 sty 15 o 11:36

 2. Przynajmniej KRD i BIK uważają inaczej a mianowicie, że mogą udzielić tych info zanim nastąpi stwierdzenie nabycia spadku. Skoro tak, to nie musi go interesować, czy prawo zostanie łamane. a zostanie złamane? Mowa jest bodaj nie tylko o interesie prawnym ale i faktycznym.

  admin

  26 sty 15 o 12:09

 3. Powyżej pisałem o tym, co usłyszałem telefonicznie z BIK.

  Natomiast wyszukałem, że z art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy Prawo bankowe, informacje stanowiące tajemnicę bankową (a zatem i z BIK) mogą być udzielone ale sądowi w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym. Prowadzonym czyli niekoniecznie zakończonym.

  admin

  27 sty 15 o 21:52

 4. Udzielenie informacji przez BIK czy KRD poprzez wykazanie interesu faktycznego uważam za niepoprawną interpretację obowiązujących przepisów. Chyba, że przez interes faktyczny mają na myśli swój własny 😉 za każdym raportem płyną przecież złotówki, a zapotrzebowanie jest co raz większe. Dochodzenie należności od spadkobierców dłużników jest już na porządku dziennym. Sytuacja na przestrzeni ostatni lat diametralnie się zmieniła. Jeszcze 2-3 lata temu wierzytelność spisana w straty z powodu niewypłacalności dłużnika można było odzyskać po jego śmierci. Społeczeństwo było niedoinformowane, wystarczyło przeczekać te 6 miesięcy, złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i wszczynać egzekucję w stosunku do spadkobierców. Ci rzadko wiedzieli jak się bronić przed spłatą długu, bardzo często poznawali powód złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przez jakiś Bank jak przychodziło im wezwanie do zapłaty. Ogromny procent osób nie wiedziało że długi są dziedziczne. Pamiętam te telefony które wtedy wykonywałem, niektóre rozmowy trwały ponad godzinę, trzeba było zmienić postawę spadkobiercy od stanu nieświadomości i niedowierzania i przy okazji złości aż do stanu zrozumienia przez niego własnej sytuacji. Nie muszę chyba pisać, że pomiędzy stanem początkowym a końcowym umysł spdakobiercy przechodził przez jeszcze kilka różnych stanów. To była syzyfowa praca. Obecnie społeczeństwo jest dostatecznie doinformowane. Sorry, za tą długą dygresję 😉 chyba lubię swoją robotę. Ale wracając do głównego wątku czyli do tego czy “Rejestry” powinny udzielać informacji o zadłużeniach. W mojej ocenie nie. Jeśli tak się dzieje tylko po wykazaniu interesu w postaci uzyskania tytułu powołania do spadku to jest to raczej podyktowane własnym interesem finansowym tych instytucji w wydawania odpłatnych raportów. Oczywiście przyszli – niedoszli – spadkobiercy się cieszą, bo wiedzą co ich czeka po przyjęciu spadku. Przepływ informacji następuje pomiędzy wnioskującym a podmiotem gromadzącym dane o zobowiązaniach spadkodawcy. Nie występuje tu żaden konflikt interesów, “i wilk syty, i owca cała”. Wykrycie naruszenia przepisów jest praktycznie nie do wykrycia. Załóżmy, że osoba z I grupy spadkowej wnioskuje o raport przed upływem 6 miesięcy liczonych od dnia zgonu jego krewnego. Raport i zdrowy rozsądek podpowiada że spadek należy odrzucić. Następnie do spadku zostaje powołany ktoś z II grupy spadkowej. Sądzi, że przyjęcie spadku przyniesie mu liczne korzyści majątkowe. Załóżmy, że osoba ta nie utrzymywała kontaktu ze spadkodawcą od wielu lat, ten był lekarzem czyli teoretycznie dobrze zarabiał, ale przyszły spadkobierca nie wie, że jego krewny miał zaciągnięte liczne kredyty. Następuje przyjęcie spadku. Kilka miesięcy później przychodzi pierwsze wezwanie do zapłaty, potem drugie, trzecie. Przerażony skalą problemów spadkobierca wysyła wniosek do BIK-u. I tu zasadniczne pytanie: czy w raporcie który otrzyma spadkobierca będzie wzmianka, ze po śmierci ktoś ( czyt. osoba fiz. ) żądał tych samych informacji ? Nie sądzę. Ile takich sytuacji jest w rzeczywistości ? Na pewno nadal niewiele. Dlatego dopóki ktoś nie stwierdzi że jego interesy zostały naruszone poprzez wyjawienie informacji objętych tajemnicą bankową osobie niepowołanej do ich uzyskania, dopóty nikt nie będzie widział nic złego w powyższych działaniach “Rejestrów”. Jak nie zapadnie jakiś głośny wyrok w podobnej sprawie to nic się nie zmieni w tej materii. Chyba, że instytucje te twierdząc, że są w stanie wyjawić te informacje przed zakończeniem postępowania, mają na myśli sytuację kiedy to sąd w osobie komornika jest wnioskodawcą. Wtedy, owszem, raport musi zostać wydany.

  Właśnie przypomniałem sobie rzadko stosowane rozwiązanie. Jeśli chcemy prześwietlić spadek to proponuję tuż po śmierci – im szybciej, tym lepiej – złożyć wniosek o przeprowadzenie Spisu Inwentarza. Jak tylko sąd wyznaczy komornika trzeba czym prędzej jechać do jego kancelarii. Tu trzeba na prawdę zmobilizować tego Pana do działania. Upływ czasu nie jest naszym sprzymierzeńcem. Tuż przed upływem 6 miesięcy składamy wniosek o przeprowadzenie postępowania spadkowego. Pierwsza rozprawa odbędzie się zapewne 2-4 miesiące później. Do tego czasu spis inwentarza zapewne się nie zakończy, zwłaszcza jeśli w spadku jest nieruchomość: tu zostanie powołany biegły sądowy które oszacuje jej wartość. Na pierwszej rozprawie należałoby przedłożyć dokumenty potwierdzające złożenie wniosku o przeprowadzenie spisu i prosić sąd o możliwość złożenia ostatecznego oświadczenia o ew. przyjęciu bądź odrzuceniu spadku do momentu zakończenia się spisu inwentarza. Tu wiele zależy od osoby sędziego, to że jeden sędzia z Sądu Rejonowego w mieście X zgodzi się na odroczenie terminu kolejnej rozprawy to nie znaczy, że inny sędzia z tego samego sądu przystąpi na takie rozwiązanie. Ja nigdy nie dopatruję się logiki w ich werdyktach, chciałbym aby występowała tu jakaś analogia, ale tej po prostu nie ma – taki kraj 😉 bez dalszych komentarzy. Nawet jeśli sprawy potoczą się nie po naszej myśli i staniemy się spadkobiercami, a w późniejszym czasie okaże się że przyjęcie było nieopłacalne nawet w sytuacji przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza to nie wszystko stracone. Bez problemu możemy wtedy złożyć wniosek o uchylenie się od skutków przyjęcia spadku pod wpływem błędu. Wystarczy załączyć do wniosku stosowne oświadczenie, że nie byliśmy świadomi skali problemu w postaci długów zmarłego, spis inwentarza zakończył się po postępowaniu spadkowym, a w jego wyniku na jaw wyszły ogromne długi. Należy pamiętać, że to rozwiązanie jest dość kosztowne: spis inwetarza i operat szacunkowy to niemały wydatek. Pamiętajcie także, aby żądać od komornika wystąpienia przez niego do BIK-u z wnioskiem o wydanie raportu. I tu też ważna uwaga: nie pozwólcie komornikowi wpisywać kwot które są w raporcie. Na podstawie tego dokumentu komornik musi wystąpić z osobnymi wnioskami o wydanie informacji o stanie rachunków zmarłego w poszczególnych instytucjach. BIK to nie wyrocznia, równie dobrze wpis o jakimś kredycie może zawierać zaniżone lub zawyżone kwoty lub dany kredyt mógł zostać dawno spłacony, a informacja o nim po prostu nie została zaktualizowana. Na prawdę radzę patrzeć komornikowi na ręce: wielokrotnie słyszałem od klientów, że po rozmowie ze mną byli u komornika w sprawie spisu inwentarza i wspominali mu o “tym BIK-u” ale ten w ogóle nie był zorientowany w temacie, a kilku nawet otrzymało telefon do mnie aby dopytać o co chodzi. Mnie to przeraża. To tak jak gdybyśmy poszli na poważną operację serca, a kardiochirurgiem był student pierwszego roku medycyny. Błędny Spis Inwentarza to lawina problemów. Zazwyczaj komornicy nie potrafią już tego odkręcić, dochodzi do efektu domina. W sprawie powstają kolejne protokoły uzupełniające. Za każdy oczywiście to my płacimy. Na sam koniec dostajemy stertę nic niewartych dokumentów. Wielokrotnie niemożliwym jest wyliczenie kwot przypadających dla poszczególnych wierzycieli. Trzeba być czujnym, takich pułapek i niuansów jest na prawdę wiele.

  Jakby ktoś miał jakieś pytania to służę pomocą. Wątek dodałem sobie do obserwowanych, co jakiś czas postaram się tu zajrzeć.

  Pozdrawiam

  windykator

  28 sty 15 o 23:20

 5. Bardzo interesujący wpis.

  admin

  29 sty 15 o 19:09

 6. Witam. Wlasnie dowiedziałam sie ze musze odrzucić spadek po zmarłej siostrze mojego dziadka ( nigdy na oczy jej nie widziałam), dlatego ze wszyscy poprzednicy go odrzucili… na liście jest nas sporo/ przede mną jakieś 25 osób juz odrzuciło. Skoro odrzuciło to pewnie jakieś długo, mowia do mnie bliscy. A moja ciekawość nie daje mi spokoju i chce sprawdzić jaki to spadek…. co robic ? Od czego zacząć ? I czy jest sens sie w to pakować ?

  Angelika

  25 sty 17 o 01:27

 7. Jak już, to zapoznaj się z radami we wpisie głównym u góry no i sprawdzać najróżniejsze rejestry. A zacząć możesz już teraz od wpisania jej danych w Google z dopiskiem np. “dług”, “dłużnik”, “giełda wierzytelności” itp. Może mieć jednak takie długi których w żadnym rejestrze ani w Google nie ma.

  Wiedz też, ze możesz przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza – dzieje się to obecnie z automatu tzn. jeżeli nie odrzucić spadku to przyjmujesz z dobrodziejstwem inwentarza.

  admin

  25 sty 17 o 09:33

 8. Witam serdecznie, zmarł mój były mąż, przez lata nie mieliśmy żadnego kontaktu, nawet o pogrzebie dowiedziałam się przez przypadek, od znajomych. Obecnie spadek ma przejść na naszą nieletnią córkę i jego dorosłą córkę z pierwszego małżeństwa.
  Nie znamy stanu majątku, nie wiemy, czy były długi, jedynie na rachunkach są wezwania do zapłaty, nawet wezwania przedsądowe, były wcześniej też zajęcia komornicze.
  Poza trzema starymi samochodami zmarły nie posiadał chyba nic. Z nieruchomości współwłasność (w 1/2) w mieszkaniu zmarłego ojca – co starano się przed nami ukryć.
  Czy wobec faktu realnych “aktywów” warto się pokusić o przyjecie z dobrodziejstwem inwentarza?
  Wniosek o stwierdzenia nabycia spadku został już złożony do sądu przez starszą córkę. Co – jak się okazało – było działaniem niepotrzebnym, bo można podobno było zrobić to tylko u notariusza, z zezwoleniem sądu rodzinnego (poproszę o potwierdzenie takiej możliwości).

  mama

  9 mar 18 o 13:47

 9. Nie sposób udzielić rady nie znając wartości długów i majątku spadkodawcy, mowa o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza niesie za sobą ryzyko takie, że wierzyciel uzna że nie będzie egzekwował z tego odziedziczonego udziału w nieruchomości lecz skieruje egzekucję np. do wynagrodzenia albo rachunku bankowego spadkobiercy. ma takie prawo.

  U notariusza można uzyskać poświadczenie dziedziczenia lecz muszą stawić się wszyscy spadkobiercy.

  admin

  9 mar 18 o 14:48

 10. Bardzo ciekawe wpisy ale nie ma dat i nie wiem czy donoszą się do aktualnego statusu prawnego?

  Artur

  28 sie 18 o 14:41

 11. A co konkretnie chce Pan wiedzieć? Z tego co widzę, to są aktualne.

  admin

  28 sie 18 o 16:22

 12. A jak to sie ma z pismem,gdy nie mieszkam iniemam kotaktu z dalsza rodzina. I nagle dostaje pismo dot.dziedziczenia ,i wnim ze napewno pozyczki etc etd

  ktokolwiek_pytajacy

  19 wrz 18 o 02:49

 13. Można odrzucić spadek powołując się na brak wiedzy wskutek braku kontaktu ze strony rodziny.

  admin

  19 wrz 18 o 15:09

 14. Prose o Kontakty do komornika chcialabym aby mnie ktos poprowadzil w sprawie spadkowej ,ciezki temat ojciec meal dlugi jakie tego nie wiem. Natomiast musze size dowiedziec poniewaz jest dom z dzialka ktorej ojciec byl wspolwlascicielem z moja matkaprzy rozwodzie nie zrobili podzialu majatku z tego zwiazku jestem na I moj brat jest jeszcze siostra przyrodnia z pierwszego malzenstwa ojca.Kompletnie jestem zielona.pomocy

  Franz pat

  22 wrz 18 o 00:09

 15. Chodzi chyba o radce albo adwokata a nie komornika, proszę wybrać sobie jakiegoś w okolicy.

  admin

  22 wrz 18 o 05:43

 16. Witam,
  Chce przyjąć spadek po mamie z dobrodziejstwem inwentarza i przekazać go w darowiźnie mojemu bratu, ale w taki sposób by tylko brat odpowiadał za ewentualne kredyty, czy kredyty podżyrowane przez mamę. CZY ISTNIEJE TAKA MOŻLIWOŚĆ?

  LEE

  5 lis 18 o 20:12

 17. Nie nie istnieje taka możliwość, pomimo darowania spadku będzie Pan odpowiadał za długi spadkowe.

  admin

  6 lis 18 o 08:34

 18. A nie można tego zrobić przez zbycie udziału w spadku ( sprzedaż lub darowizna)przed notariuszem i tak skonstruować umowę, żeby brat odpowiadał za wszystkie długi mamy art. 1051 kodeksu cywilnego”Nabywca ponosi względem zbywcy odpowiedzialność za to, że wierzyciele nie będą od niego żądali spełnienia świadczeń na zaspokojenie długów. Strony umowy mogą w tej kwestii inaczej się umówić.”

  LEE

  6 lis 18 o 11:22

 19. Nie, bo to byłoby sprzeczne z prawem, taki zapis. Coś takiego musiałby zaakceptować wierzyciel spadkowy.

  admin

  6 lis 18 o 11:44

 20. Dziekuje za odpowiedz, na koniec mam 2 pytania
  1)A jeśli mu sprzedam udział i brat napisze w umowie ze wszelkie długi ciążące na tym udziale on pokryje to czy wtedy ja będę czysty?
  2) jeśli przyjmę spadek z dobrodziejstwem inwentarza i podaruje bratu a mama jest żyrantem u swojej siostry(mojej cioci) jeżeli wtedy ciocia umrze za jakiś czas to czy ja musze spłacać za ciocie kredyt i do jakiej wysokości? Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.

  LEE

  7 lis 18 o 11:31

 21. 1. Nie. To to samo co wcześniej, tylko inna “wersja”.

  2. Tak, wierzyciel może żądać zapłaty i to całego kredytu od spadkobiercy żyranta.

  admin

  7 lis 18 o 18:05

 22. Odnośnie 2 go, ale czemu cały kredyt bym spłacał, jeżeli spadek przyjmę z dobrodziejstwem inwentarza to chyba tylko do wysokości spadku?

  Lee

  8 lis 18 o 23:47

 23. Oczywiście że do wysokości inwentarza ale jeżeli kredyt niższy od inwentarza to wierzyciel może żądać spłaty całego kredytu od Pana.

  admin

  9 lis 18 o 14:36

 24. Czy ktoś zna sposób na sprawdzenie pełnego majątku spadkodawcy? Nie tylko zadłużenia, ale kont, nieruchomości, ruchomości, ubezpieczeń, lokat i innych? Szukałem i widzę, że kiepsko ze sprawdzeniem tych danych przed przyjęciem spadku. Natrafiłem na detektywów jakispadek pl, ktoś korzystał? Bo widzę tylko tę opcję…

  Jakub

  12 sie 19 o 14:35

 25. Jeśli można skorzystać z uprzejmości to moja sytuacja jest następująca:
  Zmarł mój ojciec, nie miałem z nim kontaktu od wielu lat, z przyrodnią siostrą również, o śmierci ojca dowiedziałem się z sms’a od dalszej rodziny. Ja się już zrzekłem spadku przed notariuszem, pozostaje moja nieletnia córką. Założyłem sprawę do sądu rodzinnego, sąd domaga się zaświadczenia, że zmarły zostawił długi. Moja przyrodnia siostra twierdzi, że nie ma żadnych dokumentów ale podała mi kontakt do komornika który zajmował się długami ojca. Komornik zaś twierdzi, że należy mu przedłożyć prośbe o informacje na temat długów zmarłego na pismie ale on może ale nie musi takiej informacji udzielić… To ostatnie to po prostu rewelacja. Co w takiej sytuacji robic ? Mam tylko informacje z odpisu aktu zgonu, date i miejsce zgonu ojca. Ani PESELu ani nr dowodu nic. To był dla mnie obcy człowiek przecież.

  yoha

  5 paź 19 o 16:52

 26. Moim zdaniem należałoby zawnioskować do sądu aby zobowiązał tego komornika do udzielenia tych informacji.

  Obecnie z spadek przyjmuje się z automatu tylko z dobrodziejstwem inwentarza jeżeli spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia.

  admin

  5 paź 19 o 17:49

 27. Odrzucenie spadku w im. małoletniego po dziadku.

  Czy pisać do komornika, aby podał stan zadłużenia i wartość operatu nieruchomości (był zrobiony). Czy pisać do sądu rodzinnego, aby sam wyciągnął sobie te dane, czy do sądu spadku, aby zobowiązał komornika do udzielenia informacji.
  Czy iść “w łachę” do babci (dłużnik solidarny) i niech ona pisze do komornika.
  Czy może jeszcze coś innego?

  imja

  22 wrz 21 o 07:03

 28. Ja bym do wniosku do sądu o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego nie załączył żadnych dokumentów. Jeżeli będą potrzebne to sąd wezwie do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez dołączenie wspomnianych przez Ciebie dokumentów i wtedy je zorganizujesz.

  admin

  22 wrz 21 o 07:14

 29. Dzięki za szybką odpowiedź.
  Tego właśnie nie napisałem, ale sąd rodzinny właśnie mnie wezwał do przedłożenia aktualnego stanu zadłużenia i wyceny nieruchomości i się zastanawiam jak to ugryźć.

  imja

  22 wrz 21 o 07:26

 30. No to jak sąd wezwał to nie ma Pan wyjścia i musi to zorganizować, nie polegać na babci tylko złożyć u komornika wniosek o podanie tego Panu załączając jako podkładkę wezwanie z sądu. A do sądu może Pan napisać, że już o to Pan wystąpił ale wnosi pan o przedłużenie terminu do dostarczenia tych dokumentów i informacji (na wszelki wypadek gdyby Pan nie wyrobił się w terminie bodaj 7 dni?)

  admin

  22 wrz 21 o 08:08

 31. Dziękuję za wcześniejszą poradę – pisma do komornika i sądu wysłane.
  PS. Termin złożenia informacji o zadłużeniu i wycenie nie został określony – jedyny wskazany to termin rozprawy.

  Dziś dotarła nowa sprawa: pozew o zapłatę wierzyciela wobec małoletniego i 14 dni na odpowiedź. Czy jest sens pisania odpowiedzi argumentując toczącym się postępowaniem przed innym sądem (kwoty i pozwanych nie kwestionuję), czy jednak dać sobie luz i niech się dzieje?
  Czy jakkolwiek zmienia sytuację wydanie nakazu zapłaty, a brak nabycia spadku? Czy jednak robić wszystko, aby nakazu nie wystawiono.

  Dzięki za poradę.
  Pozdrawiam.

  imja

  27 wrz 21 o 17:36

 32. Brak nabycia spadku nie rzutuje na postępowanie o zapłatę natomiast o jakie postępowanie przed innym sądem chodzi? Pozdrawiam

  admin

  27 wrz 21 o 17:50

 33. Jak człowiek nie potrafi wyrazić swej myśli w zderzeniu z machiną sądową ;/

  Przed innym sądem toczy się postępowanie o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.
  Czy to będzie argument dla sądu, aby wstrzymać wystawienie nakazu zapłaty wobec tego małoletniego, (przynajmniej do czasu wydania postanowienia przez sąd rodzinny).

  Dzięki za Twój czas.

  imja

  27 wrz 21 o 18:15

 34. Tak, na Twoim miejscu wniósłbym w odpowiedzi o zawieszenie postępowania z uwagi na toczące się przed innym sądem postępowanie o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego (oczywiście wskazać przed którym sądem i sygnatura akt).

  admin

  27 wrz 21 o 18:34

 35. Dobry wieczor mam takie pytanie moze sie Pan zna. Czy odrzucajac spadek po zmarlym ( ojciec) ktory zmarl w Polsce ale mieszkal za granica w Niemczech i najprawdopodobniej mial tam dlugi musi osoba zrzekajaca sie tlumaczyc dokument? Jesli osoba zrzekla sie w Polsce i akt notatialny zostal juz wyslany do sadu to czy to nie wystarczy? Pozdrawiam

  Marzena

  17 sty 22 o 20:12

 36. Dobry wieczór, nie jest potrzebne tłumaczenie skoro zrzeczenie się spadku miało miejsce w Polsce. Poza tym, gdyby było potrzebne to sąd wezwałby taka osobę do uzupełnienia braków formalnych w postaci tłumaczenia.
  Pozdrawiam

  admin

  17 sty 22 o 20:24

 37. Nawet jesli mam potwierdzenie ze ojciec mial dlugi w Niemczech? Chodzi konkretnie o mnie odrzucilam spadek tydzien po smierci ojca z ktorym nie mialam kontaktu. Z jego rodzicami a moimi dziadkami nie mialam nigdy kontaktu jednak odezwali sie do mnie po smierci mojego ojca aby uswiadomic mi ze mam zrzec sie spadku bo do odziedziczenia sa tylko dlugi. W momencie kontaktu z nimi juz spadek byl odrzucony. Natomiast dzisiaj otrzymalam od nich informacje ze dzisiaj odwiedzili notariusza tego samego co ja ktory powiedzial ze musza oni przetlumaczyc odrzucenie spadku na jezyk Niemiecki i ja takze poniewaz moj ojciec mial dlugi. Notariusz nie wspomnial mi ze mam cos takiego zrobic aby uchronic sie przed dlugami z zagranicy wiec sama juz nie wiem dlaczego moi dziadkowie uslyszeli taka “porade”. Czy dla pewnosci powinnam zapytac o to tego notariusza ?

  Marzena

  17 sty 22 o 20:50

 38. Dla pewności może Pani zapytać notariusza natomiast według mojej wiedzy i oceny, skoro odrzuca Pani spadek, to nie interesuje Pani już czy zmarły miał długi tylko w Polsce czy także w Niemczech. Odrzuca Pani spadek według przepisów polskiego prawa, Pani mieszka w Polsce. Jeżeli jakiś niemiecki wierzyciel zmarłego chce sprawdzić, czy od córki można jako od spadkobiercy odzyskiwać dług, to niech sobie sam sprawdzi w polskim sądzie i uzyska tłumaczenie na język niemiecki.

  admin

  17 sty 22 o 20:59

 39. Dobrze czyli odrzucając spadek nie ma mozliwosci aby ktokolwiek z Polski Niemiec i innych krajow mial powod do scigania mnie za dlugi ojca? Cala sytuacja jest dla mnie dziwna tymbardziej ze tylko jednej ze stron dziedziczacych podano takie informacje

  Marzena

  17 sty 22 o 21:03

 40. Jest jak napisałem. Odrzuca Pani spadek w Polce i żaden zagraniczny spadkobierca nie może od pani żądać zapłaty długów zmarłego.

  admin

  17 sty 22 o 21:08

 41. Jedyne co sie dowiedzialam to ze sad w Niemczech przejal ta sprawe dlugu reszty mam sie dowiedziec tozmawiajac z osobą ktora sposywala te dokumenty. Zona wraz z synem odrzucili spadek w Niemczech i ponoc tamtejszy sad to przejal

  Marzena

  18 sty 22 o 12:06

 42. No okazuje się jednak, że coś jest na rzeczy a mianowicie:

  “Odrzucenie spadku jest możliwe także przed właściwym dla danego miejsca zamieszkania osoby odrzucającej spadek polskim sądem lub przed polskim notariuszem. Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy następnie przesłać w wymaganym terminie wraz ze sporządzonym przez tłumacza przysięgłego bądź poświadczonym urzędowo tłumaczeniem do właściwego niemieckiego sądu spadkowego.”
  https://polen.diplo.de/pl-pl/03-service/03-05-rechts-konsularinformationen/03-05-04-erbausschlagung?openAccordionId=item-2460030-2-panel

  admin

  18 sty 22 o 12:16

 43. Okazalo sie ze zona zmarlego wraz z dzieckiem zrzekli sie spadku ale chyba nie powiadomili tam nikogo na jeszcze zmarly mial jedno dziecko. Moim dziadkom przyszlo pismo z niemieckiego sadu z informacja ze sa kolejni w kolejce do dziedziczenia po zmarlym. Notariusz powiedzial ze nic mi nie grozi i nie musze na juz tlumaczyc pisma powiedzial tak dziadkom aby oni od razu przetlumaczyli i moje odrzucenie spadku aby sad niemiecki nie musial znowu wysylac do mnie pisma o ile sobie o mnie przypomna. Jesli przyjdzie mi pismo z tego sadu niemieckiego wtedy tlumacze odrzucenie spadku na niemiecki i im odsylam tam jest data na dokumencie wiec problemu nie powinno byc tymbardziej ze nie utrzymywalam z ojcem kontaktow

  Marzena

  18 sty 22 o 13:39

Skomentuj