Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Spółka z o.o. bez aktualnego adresu

1 komentarz

Prezesie spółki z o.o. bez aktualnego adresu, czy wiesz, że igrasz z ogniem? Możesz bowiem paść ofiarą nadużyć których sprawcy nie zostaną ukarani gdyż ich “wierzytelności” będą stwierdzone prawomocnymi wyrokami. Nakaz zapłaty wysłany przez sąd pod nieaktualny adres spółki z o.o. powróci z adnotacją na kopercie “adresat wyprowadził się” i sąd wezwie powoda do wskazania aktualnego adresu siedziby spółki. Jeżeli jednak ten nieaktualny adres wciąż figuruje w KRS jako aktualny (a tak jest bardzo często), to gdy powód wskaże to sądowi, ten nada nakazowi zapłaty klauzule wykonalności. Albowiem zgodnie z prawem za aktualny adres siedziby spółki uznaje się ten z KRS i nie ma znaczenia to, że “adresat wyprowadził się”.

Czy już uświadamiasz sobie potencjalne zagrożenie? Nie tylko że pozbawiasz się (nie wskazując w KRS aktualnego adresu, choćby Twojego domowego) możliwości wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty ale też ryzykujesz tym, że powód (przeczytawszy niniejszy wpis wymyśli sobie jeszcze jedną wierzytelność na dowolna kwotę i pozwie Twą spółkę o zapłatę. Sąd bez problemu wyda nakaz zapłaty na podstawie niepodpisanej faktury, to standard. I znowu doręczenie nakazu będzie “skuteczne inaczej”.

I jak może wiesz (powinieneś wiedzieć będąc prezesem spółki z o.o.) nie skończy się na bezskutecznej egzekucji przeciwko Twej spółce z o.o. Po uzyskaniu od komornika postanowienia o bezskutecznej egzekucji, naciągacz wystąpi z pozwem przeciwko Tobie. Oczywiście nie będziesz miał już dane zakwestionować zasadności roszczenia przeciwko spółce, ta sprawa jest już zakończona. A ponieważ nie złożyłeś (na czas) wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, więc skończy się na egzekucji tej “należności” z Twego osobistego majątku.

Zgłosisz zawiadomienie o wyłudzeniu? Nie sądzę aby organa ścigania pochyliły się nad tym; jest przecież prawomocny wyrok w sprawie cywilnej. Jak mawia jeden znajomy policjant – “Kto będzie dyskutował z sądem?”

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 listopada, 2020

kategoria windykacja

1 komentarz do 'Spółka z o.o. bez aktualnego adresu'

Subscribe to comments with RSS

  1. Tylko że takie spółki bez aktualnego adresu często są już niewypłacalne. W niektórych przypadkach jednak wypłacalni są członkowie zarządu.

    Janusz

    23 Cze 21 o 13:52

Skomentuj