Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Spółka z o.o. bez aktualnego adresu

4 komentarze

Prezesie spółki z o.o. bez aktualnego adresu, czy wiesz, że igrasz z ogniem? Możesz bowiem paść ofiarą nadużyć których sprawcy nie zostaną ukarani gdyż ich “wierzytelności” będą stwierdzone prawomocnymi wyrokami. Nakaz zapłaty wysłany przez sąd pod nieaktualny adres spółki z o.o. powróci z adnotacją na kopercie “adresat wyprowadził się” i sąd wezwie powoda do wskazania aktualnego adresu siedziby spółki. Jeżeli jednak ten nieaktualny adres wciąż figuruje w KRS jako aktualny (a tak jest bardzo często), to gdy powód wskaże to sądowi, ten nada nakazowi zapłaty klauzule wykonalności. Albowiem zgodnie z prawem za aktualny adres siedziby spółki uznaje się ten z KRS i nie ma znaczenia to, że “adresat wyprowadził się”.

Przeczytaj też: Kogo pozwać – spółkę czy oddział?

Czy już uświadamiasz sobie potencjalne zagrożenie? Nie tylko że pozbawiasz się (nie wskazując w KRS aktualnego adresu, choćby Twojego domowego) możliwości wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty ale też ryzykujesz tym, że powód (przeczytawszy niniejszy wpis wymyśli sobie jeszcze jedną wierzytelność na dowolna kwotę i pozwie Twą spółkę o zapłatę. Sąd bez problemu wyda nakaz zapłaty na podstawie niepodpisanej faktury, to standard. I znowu doręczenie nakazu będzie “skuteczne inaczej”.

Przeczytaj też: Oznaczenie spółki z o.o. w pozwie

I jak może wiesz (powinieneś wiedzieć będąc prezesem spółki z o.o.) nie skończy się na bezskutecznej egzekucji przeciwko Twej spółce z o.o. Po uzyskaniu od komornika postanowienia o bezskutecznej egzekucji, naciągacz wystąpi z pozwem przeciwko Tobie. Oczywiście nie będziesz miał już dane zakwestionować zasadności roszczenia przeciwko spółce, ta sprawa jest już zakończona. A ponieważ nie złożyłeś (na czas) wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, więc skończy się na egzekucji tej “należności” z Twego osobistego majątku.

Przeczytaj też: Kurator dla osoby prawnej

Zgłosisz zawiadomienie o wyłudzeniu? Nie sądzę aby organa ścigania pochyliły się nad tym; jest przecież prawomocny wyrok w sprawie cywilnej. Jak mawia jeden znajomy policjant – “Kto będzie dyskutował z sądem?”

Przeczytaj też: Egzekucja przeciwko spółce z o.o. w likwidacji

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 listopada, 2020

Komentarze do 'Spółka z o.o. bez aktualnego adresu'

Subscribe to comments with RSS

 1. Tylko że takie spółki bez aktualnego adresu często są już niewypłacalne. W niektórych przypadkach jednak wypłacalni są członkowie zarządu.

  Janusz

  23 cze 21 o 13:52

 2. Wstępnie niewypłacalnego prezesa można poznać po tym, że widnieje albo widniał w co najmniej kilku spółkach w zarządzie.

  Ryszard

  1 wrz 21 o 17:41

 3. To znaczy że nie muszę będąc wierzycielem spółki z ograniczona odpowiedzialnością wnosić w takiej sytuacji o ustanowienie kuratora dla doręczeń?

  Michał

  8 paź 21 o 16:21

 4. Tak jest, nie wnosi się w opisanej sytuacji o ustanowienie kuratora, adres z KRS uznaje się za aktualny nawet jeżeli spółka już nie ma pod tym adresem siedziby.

  admin

  8 paź 21 o 17:11

Skomentuj