Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Spłata kredytu po rozwodzie

Jeden komentarz

Pytanie: Jesteśmy z żoną w trakcie rozwodzenia się i mamy na nas oboje kredyt hipoteczny. Czy po rozwodzie i po dokonaniu podziału majątku będzie możliwe przejęcie zobowiązania za ten kredyt tylko przez jedno z nas po dogadaniu się między nami?

Przeczytaj też: Kredyt a podział majątku wspólnego po rozwodzie

Odpowiedź: Bez zgody wierzyciela dłużnik solidarny nie może pozbyć się zobowiązania finansowego w drodze umowy jedynie z drugim dłużnikiem solidarnym, gdzie ten drugi przejąłby wyłącznie na siebie obowiązek spłaty długu. Niezbędna zatem byłaby umowa trójstronna czyli także z udziałem banku jako wierzyciela z tytułu hipotecznego. Bank prawdopodobnie nie zgodzi się na to, gdyż prawdopodobieństwo uzyskania zapłaty od dwóch dłużników solidarnych jest teoretycznie wyższe niż od jednego. Ewentualna zgoda banku uzależniona byłaby prawdopodobnie od uzyskania dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu przez dłużnik – kredytobiorcę który miałby zostać jedynym dłużnikiem w tej sprawie.

Dotyczy to nie tylko kredytu hipotecznego ale i gotówkowego, samochodowego, każdego.

Przeczytaj też: Rozdzielność majątkowa a kredyt jednego z małżonków

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 lipca, 2020

kategoria kredyty

1 komentarz do 'Spłata kredytu po rozwodzie'

Subscribe to comments with RSS

  1. Praktycznie nie ma na to szansy aby bank się zgodził nawet za dodatkowym zabezpieczeniem, no chyba że tym zabezpieczeniem będzie żyrant o zdolności kredytowej wyższej od tego współkredytobiorcy który chce się wymiksować.

    Ani

    25 cze 21 o 13:59

Skomentuj