Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną

Jeden komentarz

Pytanie: Czy ja jako dłużnik mogę złożyć do UOKiK skargę na firmę windykacyjną która przejęła mój dług do windykacji i nęka mnie telefonami? Na samym początku oznajmiłem im, że na chwilę obecną nie jestem w stanie zapłacić, może dopiero za dwa miesiące a jak im się nie podoba, to niech idą do sądu, do komornika.

Przeczytaj też: Nękanie przez firmę windykacyjną

Odpowiedź: Skarga na firmę windykacyjną do UOKiK może być skuteczna przy zaistnieniu dwóch warunków.

Po pierwsze, w sprawie skarżący jest konsumentem. Jeżeli przykładowo dług zaciągnął Pan jako przedsiębiorca, to w mojej ocenie nie jest Pan w sprawie jako dłużnik konsumentem: Kto to jest konsument? Dłużnik nie jest też konsumentem jeśli na przykład zaciągnął pożyczkę od osoby prywatnej. Nasuwa się pytanie, czy w sporze z firmą windykacyjną takie osoby mają status konsumentów; w mojej ocenie – nie. Jeżeli natomiast jako osoba prywatna (nie przedsiębiorca) zaciągnął Pan kredy który firma windykacyjna przejęła do windykacji, to jest Pan konsumentem także w relacji z tą firmą windykacyjną.

Przeczytaj też: Od windykacji do komornika

Drugi warunek, to zbiorowe naruszanie praw konsumentów przez firmę windykacyjną przejawiające się także w pana sprawie. Nękanie telefonami przez firmę windykacyjna prawdopodobnie jest standardem w jej działaniach i nie dotyczy wyłącznie Pana zatem skarga do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest zasadna / może zostać uznana za zasadną.

Przeczytaj też: Straszenie windykacją terenową

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 marca, 2023

1 komentarz do 'Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną'

Subscribe to comments with RSS

  1. Z definicji konsumenta wynika, że jest to osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej (nie związanej z działalnością gospodarczą która ta osoba ewentualnie prowadzi). Czy jakikolwiek dłużnik dokonuje z firmą windykacyjną czynności prawnej? Nie. Dokonuje czynności prawnej tylko jego wierzyciel zlecający jej windykację.

    marex

    26 mar 23 o 17:37

Skomentuj