Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Rozwiązanie umowy najmu przez wynajmującego bez wypowiedzenia

1 komentarz

Pytanie: Jak to naprawdę jest jak idzie o możliwość rozwiązania umowy najmu przez wynajmującego bez zachowania okresu wypowiedzenia? Na jednej stronie prawniczej wyczytałem, że nie istnieje taka opcja w ogóle i że tylko najemca ma prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia a na innej, że taka możliwość istnieje w przypadku używania lokalu w sposób sprzeczny z umowa i jego przeznaczeniem ale tylko w odniesieniu do lokalu użytkowego a nie do mieszkania?

Odpowiedź: W obu przypadkach to nieprawda, może tak było w jakimś wcześniejszym stanie prawnym o ile w ogóle. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego ze skutkiem natychmiastowym na podstawie art. 685 Kodeksu cywilnego który stanowi, że jeżeli najemca lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

27 listopada, 2020

kategoria inne

1 komentarz do 'Rozwiązanie umowy najmu przez wynajmującego bez wypowiedzenia'

Subscribe to comments with RSS

  1. Może sobie wypowiedzieć a najemca zostanie i nawet komornik go nie wyrzuci bez zapewnienie mu przez wynajmującego odpowiedniego lokalu zastępczego! Chyba że jest to umowa najmu okazjonalnego.

    Dodo

    14 Lut 21 o 20:46

Skomentuj