Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Rozdzielność majątkowa a kredyt jednego z małżonków

Jeden komentarz

Pytanie: Proszę o pomoc w odpowiedzi na moje pytanie. Moja małżonka zaciąga kredyty w bankach gdzie popadnie ukrywa to przede mną sama nie pracuje wiec nie ma z czego spłacać. Wypisuje sobie sama umowy o dzieło ze niby ja ją zatrudniam mam działalność gospodarczą. Od 2 lat mam rozdzielczość majątkowa z żoną . Moje pytanie czy bank może zająć mi samochód który jest zarejestrowany na mnie, który kupiłem jak jeszcze rozdzielczości z żoną nie miałem. Mam jeszcze jedną prośbę. Proszę mi powiedzieć, żona nie pracuje nie ma dochodów nie ma osobnego majątku dom mamy wspólny lecz meble w nim są już moja własnością, zostały kupione po wyroku sądowym jak dostałem rozdzielczość majątkowa.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć współwłasność

Co może stać się z moja żoną jak nie będzie spłacać kredytu a komornik nie będzie miał jej co zająć? Jest jeszcze taka sprawa, znalazłem umowę o dzieło, żona wypisała ją sobie sama, podpisała za mnie i podstemplowała moją pieczątką że pracuje u mnie ja mam działalność gospodarczą, być może posłużyła się tym by wykazać dochód by dostać kredyt. Jeżeli tak zrobiła to czy mogę mieć problem z tego powodu?

Przeczytaj też: Kredyt a podział majątku wspólnego po rozwodzie

Odpowiedź: Jeżeli w umowach kredytów nie figuruje Pan jako współkredytobiorca (kredytobiorca solidarny) to w wypadku egzekucji takich kredytów bank a dokładniej ani komornik na wniosek banku nie może zlicytować samochody który jest Pana własnością. Tak samo w przypadku jakiejkolwiek rzeczy która należy do Pana. Dotyczy to także Pana dochodów – nie mogą być w takich przypadkach przedmiotem postępowania egzekucyjnego skoro nie jest Pan współkredytobiorcą. Generalnie, chodzi o Pana odrębny majątek. Co więcej, jeżeli nie figuruje Pan jako współkredytobiorca i nie wyraził Pan pisemnej zgody na zaciągnięcie przez żonę kredytów, to nawet jeśli posiadaliby Państwo jakiś wspólny majątek (np. mieszkanie), również i w tym wypadku nie byłaby możliwa egzekucja z takiego wspólnego majątku. W sytuacji którą Pan przedstawił, bank może żądać egzekucji tylko z odrębnego majątku Pana żony. Majątek odrębny to zwłaszcza np. dochody ze stosunku pracy.

Przeczytaj też: Składniki majątku osobistego współmałżonka

Jeżeli natomiast przykładowo posiadaliby Państwo wspólny telewizor i komornik na wniosek banku zająłby go, to miałby Pan prawo żądać zwolnienia telewizora spod zajęcia. Jeżeli żona nie posiada majątku i dochodów to po prostu postępowanie egzekucyjne okaże się bezskuteczne i banki nie odzyskają pieniędzy z kredytu. Jeżeli jednak posłużyła się podrobionym dokumentem w celu uzyskania kredytu to popełniła przestępstwo określone w art. 297 par. 1 Kodeksu Karnego i zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat pięciu. Osobie która dopuściła się tego przestępstwa albo w inny sposób wprowadziła pożyczkodawcę w błąd w kwestii dochodów może też grozić też odpowiedzialność karna za wyłudzenie kredytu czyli oszustwo. To przestępstwo określone jest w art. 286 Kodeksu Karnego i można z tego tytułu trafić do więzienia nawet na osiem lat. Moim zdaniem Panu nie grozi odpowiedzialność karna skoro zrobiła to bez Pana wiedzy. Wszak podpisał się nie Pan tylko żona podrobiła Pański podpis.

Przeczytaj też: Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

4 lutego, 2021

kategoria kredyty

tag

1 komentarz do 'Rozdzielność majątkowa a kredyt jednego z małżonków'

Subscribe to comments with RSS

  1. Tylko rozdzielność majątkowa? Ja na jego miejscu rozwiódłbym się jak najszybciej z taką babą.

    Cezary

    4 lut 21 o 23:26

Skomentuj