Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

2 komentarze

Rozdzielność majątkowa dokonana wskutek podziału majątku wspólnego nie musi wynikać rozwodu ani separacji. Małżonkowie mający udane pożycie małżeńskie też mogą dokonać intercyzy czyli właśnie rozdzielności majątkowej. Może to być podyktowane na przykład rozpoczęciem prowadzenia przez współmałżonka działalności gospodarczej która obarczona jest stosunkowo wysokim ryzykiem popadnięcia w długi, bankructwa. Aby uchronić choć część majątku do tej pory wspólnego przed wierzycielami, małżonkowie spisują intercyzę. Co prawda wierzyciel który nie posiada klauzuli wykonalności przeciwko drugiemu współmałżonkowi nie może domagać się egzekucji z majątku wspólnego ale w przypadku bezskuteczności egzekucji sąd na wniosek wierzyciela może zarządzić przymusowy podział majątku wspólnego – więcej o tym w ostatnim akapicie tutaj: https://pamietnikwindykatora.pl/zgoda-wspolmalzonka-na-zaciagniecie-kredytu/.

Do rzeczy jednak. Małżonkowie mający intercyzę ale niebędący w separacji dziedziczą spadek jeden po drugim na takich samych zasadach jak małżonkowie posiadający majątek wspólny – małżeński ustawowy. Ewentualny wpływ na rozmiar dziedziczenia przez współmałżonka może mieć tzw. wyrównanie dorobku o którym stanowi art. 514 Kro:
§ 1. Po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa.
§ 2. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków.

Wyrównanie dorobku może mieć miejsce także po śmierci współmałżonka i następuje pomiędzy pozostającym przy życiu małżonkiem a pozostałymi spadkobiercami zmarłego.

Przeczytaj też: Separacja faktyczna, prawna a dziedziczenie

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 lipca, 2020

kategoria inne

tag ,

Komentarze do 'Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie'

Subscribe to comments with RSS

  1. ładnie i dyplomatycznie ujęte to “rozpoczęcie prowadzenia działalności obarczonej ryzykiem popadnięcia w długi” hahaha. A mówiąc po ludzku, cham taki ma zamiar oszukać dostawców, klientów i nie dać się komornikowi.

    Piszczyk

    16 maj 21 o 06:42

  2. Nie każdy ma taki zamiar, działalność gospodarcza a przynajmniej niektóre jej rodzaje, są faktycznie obarczone ryzykiem utraty majątku, naprawdę a nie fikcyjnie.

    Michał

    31 lip 21 o 14:29

Skomentuj