Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Roszczenie niewymagalne a pozew

8 komentarzy

Pytanie: Wyjeżdżam na długo za granicę a mam do odzyskania pożyczone pieniądze Co prawda termin zwrotu upływa dopiero za dwa miesiące ale jestem pewny tego, że dłużnik ich nie zwróci. Chciałbym jednak przed wyjazdem wnieść pozew w biurze podawczym i niech sprawa ma już nadany bieg. Pytanie, co zrobi sąd – czy zaczeka z wydaniem wyroku do momentu gdy należność stanie się wymagalna czy zwróci mi pozew?

Przeczytaj też: Zwrot pozwu a przerwanie biegu przedawnienia

Odpowiedź: Sąd po prostu oddali powództwo o zapłatę roszczenia które jest jeszcze niewymagalne. Nie zwróci pozwu lecz oddali powództwo.

I co, w takiej sytuacji należność przepadnie, pożyczkobiorca nie musi zwracać pieniędzy?

W przypadku oddalenia powództwa jako przedwczesnego, powód może ponownie wnieść powództwo o zapłatę tego samego roszczenia gdy już stanie się wymagalne.

A tak w ogóle, to przecież pozew może Pan już sporządzić z datą przyszłą, podpisać i wysłać za granicą gdy roszczenie stanie się wymagalne. Nie musi Pan fatygować się do biura podawczego sądu.

Przeczytaj też: Nakaz zapłaty bez wezwania do zapłaty

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Roszczenie niewymagalne a pozew'

Subscribe to comments with RSS

 1. Pięć lat temu pożyczyłam od koleżanki trochę pieniędzy. Napisałam jej oświadczenie że pożyczyłam, podpisałam się ale na tym oświadczeniu nie jest napisane kiedy mam zwrócić pożyczkę. Koleżanki nie było w kraju kilka lat a jak wróciła to prawie od razu upomniała się żebym jej oddała pieniądze. Gdy pożyczałam od niej pieniądze to ustnie ustaliłyśmy, że jej oddam kiedy będę miała. Moje pytanie, czy ten dług nie jest już przedawniony? Jeżeli nie jest przedawniony, to czy ta moja koleżanka może od razu żądać ode mnie zapłaty?

  Anna

  28 sty 21 o 07:21

 2. Roszczenie z tytułu prywatnej pożyczki tzn. udzielonej przez osobę prywatną która nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z udzielaniem pożyczek, przedawnia się z upływem sześciu lat licząc od terminu zwrotu pożyczki określonego w umowie. W Pani przypadku ponadto termin zwrotu pożyczki jeszcze nie minął. Gdy strony umowy pożyczki nie określiły terminu zwrotu, to pożyczkodawca musi najpierw wypowiedzieć pożyczkobiorcy umowę pożyczki i minimalny okres po jakim może żądać zwrotu to sześć tygodni licząc od doręczenia pożyczkobiorcy wypowiedzenia pożyczki.

  admin

  28 sty 21 o 08:23

 3. Mam rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty z marca 2018 r, zobowiązującego oskarżonych do uiszczenia na moją rzecz kwoty; 27 754,04zł w okresie 4 lat i 6 miesięcy od uprawomocnienia wyroku. Dotychczasowe starania odzyskania pieniędzy okazały się nieskuteczne. Czy może Pan pomoc w tej sprawie?

  karo

  4 lut 21 o 10:02

 4. No to przecież termin zapłaty że tak powiem upłynie dopiero w za dwa lata, tak więc na razie mógłbym tych dłużników jedynie grzecznie poprosić i przypomnieć że zbliża się termin zwrotu. Żadnej windykacji póki co nie można uskuteczniać, publikować długu w KRD albo w internecie też nie, bo dług owszem jest, ale niewymagalny.

  Ja Pana chyba rozumiem, Pan nie spodziewa się że oni zapłacą Panu zasądzoną kwotę gdy nadejdzie czas. Ja również nie spodziewam się tego. Trudno, trzeba czekać. To tak jak np. w przypadku umowy pożyczki (przy okazji, niezłe pożyczki są tutaj) która ma być spłacana w ratach i już dwie raty są wymagalne ale pożyczkobiorca nie spłacił ich. Jeżeli w umowie pożyczki nie zastrzeżono że opóźnienie w płatności raty upoważnia pożyczkodawcę do wypowiedzenia umowy pożyczki i żądania zwrotu całości od razu, to nie pozostaje nic innego jak wnerwiać się i dochodzić (w sądzie, w windykacji) zapłaty tylko tych rat których termin płatności już minął.

  admin

  4 lut 21 o 10:26

 5. A jeżeli złoże pozew powiedzmy na trzy dni przed terminem wymagalności roszczenia a sąd zabierze się za rozpatrzenie pozwu dnia czwartego?

  Robert

  16 cze 21 o 20:38

 6. To chyba nic nie zmienia ale sprawdzę.

  admin

  16 cze 21 o 22:02

 7. Otrzymam zwrot opłaty sądowej przy zwrocie pozwu z niewymagalnym roszczeniem?

  Danka

  16 sie 21 o 11:10

 8. Nie ponieważ nie nastąpi wtedy zwrot pozwu lecz oddalenie powództwa.

  admin

  16 sie 21 o 11:47

Skomentuj