Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Roszczenie niewymagalne a pozew

Brak komentarzy

Pytanie: Wyjeżdżam na długo za granicę a mam do odzyskania pożyczone pieniądze Co prawda termin zwrotu upływa dopiero za dwa miesiące ale jestem pewny tego, że dłużnik ich nie zwróci. Chciałbym jednak przed wyjazdem wnieść pozew w biurze podawczym i niech sprawa ma już nadany bieg. Pytanie, co zrobi sąd – czy zaczeka z wydaniem wyroku do momentu gdy należność stanie się wymagalna czy zwróci mi pozew?

Odpowiedź: Sąd po prostu oddali powództwo o zapłatę roszczenia które jest jeszcze niewymagalne. Nie zwróci pozwu lecz oddali powództwo.

I co, w takiej sytuacji należność przepadnie, pożyczkobiorca nie musi zwracać pieniędzy?

W przypadku oddalenia powództwa jako przedwczesnego, powód może ponownie wnieść powództwo o zapłatę tego samego roszczenia gdy już stanie się wymagalne.

A tak w ogóle, to przecież pozew może Pan już sporządzić z datą przyszłą, podpisać i wysłać za granicą gdy roszczenie stanie się wymagalne. Nie musi Pan fatygować się do biura podawczego sądu.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj