Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Rodzaje zabezpieczenia kredytu

Jeden komentarz

Potencjalny kredytobiorca najczęściej zadaje sobie pytanie, jakiego rodzaju zabezpieczenia kredytu może zażądać bank. Takie pytanie zadają szczególnie ci, którzy po raz pierwszy mają zamiar zaciągnąć kredyt, z różnych powodów. Bank może i jednocześnie musi zabezpieczyć spłatę kredytu. Musi, gdyż Art. 70 ustawy – Prawo bankowe zobowiązuje bank aby ten zanim zawrze umowę kredytową, zbadał zdolność kredytowa kredytobiorcy uzależniał zawarcia umowy kredytowej od zdolności kredytowej kredytobiorcy i dokonał odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca dobrowolnie nie regulował wymagalnych zobowiązań kredytowych.

Przeczytaj też: Jak banki oceniają zdolność kredytową

Banki, udzielając kredytu praktykują formy zabezpieczenia takie, jak zastaw rejestrowy, zastaw zwykły, hipoteka, poręczenie, weksel, przewłaszczenie na zabezpieczenie (w tym przewłaszczenie towaru na zabezpieczenie). Zabezpieczenia te są stosowane alternatywnie lub niekiedy łącznie (tj. więcej niż jeden rodzaj), zależnie od wysokości dochodów kredytobiorcy (i generalnie możliwości zarobkowych) oraz oczywiście od wysokości kredytu i ustalonego sposobu spłaty. Bank może wedle własnej inwencji stosować również rodzaje zabezpieczeń kredytu. Jak wspomniano, jest to kwestia uznaniowa ze strony banku albowiem przepisy prawa bankowego nie sankcjonują stosowania takich czy innych form zabezpieczeń spłaty kredytu w tym nie sankcjonują ich doboru w zależności od sytuacji.

Przeczytaj też: Zastaw czy hipoteka?

Jedno jest pewne – osoba nie posiadająca w pełni zdolności kredytowej, kredytu nie otrzyma a przynajmniej nie powinna otrzymać. Oczywiście poza przypadkami kiedy spłaty kredytu można żądać od poręczyciela będącego podmiotem wypłacalnym / posiadającym zdolność kredytową, na okoliczność stwierdzenia której bank również zobowiązany jest dokonać sprawdzenia i zabezpieczyć możliwość spłaty lub po prostu wyegzekwowania spłaty kredytu od poręczyciela. Chociażby poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości samego poręczyciela. W przypadku kredytów hipotecznych poręczenie stosowane jest rzadko, co jest logiczne zważywszy specyfikę kredytu hipotecznego.

Przeczytaj też: Zdolność kredytowa a zabezpieczenie kredytu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

11 lipca, 2020

kategoria kredyty

1 komentarz do 'Rodzaje zabezpieczenia kredytu'

Subscribe to comments with RSS

  1. W ogóle to jest tak, że kredyty na konkretny cel uzgodniony w umowie kredytowe z bankiem i bez możliwości wykorzystania kredytu w innym celu, są tańsze od kredytów gotówkowych. Wyjątkiem bywają tylko pożyczki hipoteczne, które są kredytami gotówkowymi ale zabezpieczonymi na nieruchomości kredytobiorcy. Ich realny koszt może być na poziomie kosztów kredytów samochodowych i można rozważać właśnie, czy zamiast brać kredyt samochodowy, może wziąć na ten cel pożyczkę hipoteczną.

    Jon

    16 gru 21 o 08:39

Skomentuj