Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Rażące pokrzywdzenie dłużnika

Jeden komentarz

Pytanie: Mam dług który egzekwuje komornik. Słyszałem nieraz pojęcie “rażące pokrzywdzenie dłużnika” w kontekście postępowania egzekucyjnego czyli krzywdzącym jest komornik i będące podstawą skargi. W jakiej sytuacji może mieć miejsce rażące pokrzywdzenie dłużnika?

Odpowiedź: Tak, w skargach na czynności komornika dłużnicy często posługują się owym argumentem. Ja spotkałem się z nim w skargach na opis i oszacowanie nieruchomości gdy według dłużnika nieruchomość została oszacowana rażąco za nisko, rzadziej w przypadku oszacowania ruchomości. Takie skargi mogą zostać uwzględnione przez sąd.

Jednak niektórzy dłużnicy uważają też (w skardze na czynności komornika) że rażącym pokrzywdzeniem dłużnika jest też na przykład zajęcie przez komornika ich konta bankowego w sytuacji gdy dłużnik dokonuje dobrowolnych wpłat. To bynajmniej nie jest rażącym ani w ogóle nie jest pokrzywdzeniem dłużnika; komornik ma prawo zająć konto bankowe pomimo dobrowolnych wpłat dokonywanych przez dłużnika. Ma też prawo prowadzić egzekucję z kilku składników majątku dłużnika równolegle np. zajęcie komornicze wynagrodzenia i konta bankowego, co też niektórzy dłużnicy skarzą jako rażące ich pokrzywdzenie.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

16 września, 2022

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Rażące pokrzywdzenie dłużnika'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jeżeli sąd – sędziowie jest zainteresowany materialnie w egzekucji z nieruchomości to skarga nic nie da i zażalenie też nie. Nieruchomość zostanie sprzedana za bezcen “odpowiedniej” osobie.

    Kania

    19 wrz 22 o 09:14

Skomentuj