Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Rażące pokrzywdzenie dłużnika

Jeden komentarz

Pytanie: Mam dług który egzekwuje komornik. Słyszałem nieraz pojęcie “rażące pokrzywdzenie dłużnika” w kontekście postępowania egzekucyjnego czyli krzywdzącym jest komornik i będące podstawą skargi. W jakiej sytuacji może mieć miejsce rażące pokrzywdzenie dłużnika?

Przeczytaj też: Pokrzywdzenie przyszłych wierzycieli

Odpowiedź: Tak, w skargach na czynności komornika dłużnicy często posługują się owym argumentem. Ja spotkałem się z nim w skargach na opis i oszacowanie nieruchomości gdy według dłużnika nieruchomość została oszacowana rażąco za nisko, rzadziej w przypadku oszacowania ruchomości. Takie skargi mogą zostać uwzględnione przez sąd.

Przeczytaj też: Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika

Jednak niektórzy dłużnicy uważają też (w skardze na czynności komornika) że rażącym pokrzywdzeniem dłużnika jest też na przykład zajęcie przez komornika ich konta bankowego w sytuacji gdy dłużnik dokonuje dobrowolnych wpłat. To bynajmniej nie jest rażącym ani w ogóle nie jest pokrzywdzeniem dłużnika; komornik ma prawo zająć konto bankowe pomimo dobrowolnych wpłat dokonywanych przez dłużnika. Ma też prawo prowadzić egzekucję z kilku składników majątku dłużnika równolegle np. zajęcie komornicze wynagrodzenia i konta bankowego, co też niektórzy dłużnicy skarzą jako rażące ich pokrzywdzenie.

Przeczytaj też: Skarga na oszacowanie ruchomości przez komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

16 września, 2022

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Rażące pokrzywdzenie dłużnika'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jeżeli sąd – sędziowie jest zainteresowany materialnie w egzekucji z nieruchomości to skarga nic nie da i zażalenie też nie. Nieruchomość zostanie sprzedana za bezcen “odpowiedniej” osobie.

    Kania

    19 wrz 22 o 09:14

Skomentuj