Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Mam czy miałem na karku windykację z PZU?

4 komentarze

Publikuję niniejszy wpis już teraz dlatego, że całkiem możliwe, że już nic się nie wydarzy i mógłbym zapomnieć o sprawie i nic nie napisać o niej. Jeżeli jednak coś jeszcze się wydarzy, to dokonam aktualizacji i nowego wpisu.

PZU – bezprawne odnowienie polisy OC? – opisałem tam jak to zmieniłem ubezpieczyciela samochodu z PZU na innego, nie wypowiedziawszy umowy PZU gdyż uznałem, że brak od nich stosownych pouczeń (a nawet przeciwnie), zwalnia mnie od obowiązku wypowiadania ubezpieczenia i nie zostanie ono wznowione na kolejny rok. PZU uznał, że przeciwnie… Co wydarzyło się później?

Ano w końcu otrzymałem wezwanie do zapłaty przysłane mi pocztą poleconą. Możliwe, że wcześniej było wezwanie pocztą zwykłą, ale nie jestem pewien. Coś z PZU w międzyczasie przyszło pocztą zwykłą ale możliwe, że bez czytania poszło do utylizacji. Oto jednak ostatnie wezwanie do zapłaty przysłane mi pocztą poleconą:

Jak widzimy, straszą wpisaniem mnie do tych wszystkich Biur Informacji Gospodarczej czyli do tych wszystkich wysoce nieskutecznych w windykacji (wiem co piszę, współpracowałem z każdym z nich i to naraz) rejestrów długów: Krajowy Rejestr Długów, BIG Infomonitor, ERIF. Straszą też sądem i innymi (?!) działaniami windykacyjnymi.

Dnia 30 października bieżącego czyli 2017 roku odpisałem im mailem (podając w tytule sygnaturę wskazaną w “wezwaniu”):

W odpowiedzi na WEZWANIE DO ZAPŁATY informuję, że Państwa roszczenie wobec mnie jest całkowicie bezpodstawne.

Niedopełnili Państwo obowiązku informacyjnego wynikającego z Art. 28 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

ust. 1b. Nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia.

1c. Informacja, o której mowa w ust. 1b, zawiera w szczególności:
3) pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1 oraz o formie, możliwym sposobie oraz terminie złożenia tego wypowiedzenia;
4) pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia oraz o SKUTKACH BRAKU TEGO WYPOWIEDZENIA.

Pismo od Państwa nie zawierało ww. obowiązkowych pouczeń a przeciwnie, wprowadzało mnie w błąd sformułowaniem “Aby przedłużyć ubezpieczenie, zapraszamy do swojego agenta lub najbliższego oddziału PZU” (pismo zachowałem)

Jeżeli zrealizujecie Waszą zapowiedź umieszczenia moich danych w Biurach Informacji Gospodarczej, to podejmę przeciwko Wam odpowiednie kroki prawne oraz poinformuję właściwe organy.

Nie posiadam już ubezpieczenia OC w PZU.

Tego samego dnia otrzymałem potwierdzenie przyjęcia “zgłoszenia” i jak dotąd cisza, choć minęły 3 tygodnie. Ani mailem ani pocztą nic nie otrzymałem od nich, żadnej “polemiki”.

21 listopada, 2017

kategoria ubezpieczenia

Komentarze do 'Mam czy miałem na karku windykację z PZU?'

Subscribe to comments with RSS

 1. PZU od zeszłego roku masowo rozsyła pisma z wezwaniami do zapłaty. Masowo też wpisuje do wszelakich list dłużników.
  Pewnie będzie sprzedaż fikcyjnych długów lub przedawnionych. Ja osobiście mam 17 wygranych spraw z PZU.

  Paksos

  22 Lis 17 o 10:05

 2. Ja dodatkowo poinformuję UOKiK i Rzecznika Finansowego.

  admin

  22 Lis 17 o 11:56

 3. Nie od parady wprowadzono ten przepis a jak tak, to PZU głupio robi domagając się zapłaty. Stawiam na spokój po tym piśmie do nich.

  parada

  24 Lis 17 o 19:59

 4. Ubezpieczenia pzu nie szanuja klijeta staram sie o odszkodowanie ponad miesiac a tu nic

  janisz

  8 Sie 18 o 22:49

Skomentuj