Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przywrócenie terminu do odwołania od decyzji ZUS

Brak komentarzy

Pytanie: Niestety termin miesiąca na odwołanie minął 31.04.2023 r. Wtedy został doręczony list – mimo wyraźnego zaznaczenia, że chcę odpowiedź na PUE ZUS.

List (polecony) odebrał mój ojciec, nie poinformował mnie (zaczął niedawno mieć problemy z demencją), adres korespondencyjny to dom rodzinny w którym nie mieszkam na co dzień (muszę go zaktualizować, ale myślałam że po to ZUS daje możliwość wyboru formy kontaktu aby ją respektować…).

Czytałam, że można wnieść odwołanie od decyzji po terminie w szczególnych przypadkach i od Sądu zależy czy uzna czy nie. Gdzie napisać powody niewywiązania się z terminu (przed Uzasadnieniem, na końcu)?

Odpowiedź: Art. 4779 § 3 KPC (kodeksu postępowania cywilnego) stanowi, że sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się.

Opóźnienie według mnie nie jest nadmierne a wskazane przez Panią powody niedotrzymania terminu według mnie zasługują na uwzględnienie. Wskazane jest dołączyć do odwołania dowód wniosku o doręczenie decyzji przez PUE ZUS.

Sugeruję na początku odwołania wskazać powody dla których jest ono nieco spóźnione. Nie wnosić osobnego pisma – wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

9 maja, 2023

kategoria inne

tag

Skomentuj