Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przesłuchanie świadka na policji z adwokatem

2 komentarze

Pytanie: Prowadzę stronę internetową na której publikuję między innymi nieprawidłowości w naszej miejskiej policji. Kiedyś też skutecznie powiadomiłem o przestępstwie popełnionym przez policjanta. Dzisiaj otrzymałem z policji wezwania w charakterze świadka w błahej sprawie w której ja w niczym zawiniłem i nie ma takiej opcji żebym ze świadka przedzierzgnął się w podejrzanego. Boję się natomiast czegoś w rodzaju wrobienia mnie np. w czynną napaść na funkcjonariusza albo znieważenie funkcjonariusza, w ramach zemsty za wspomniane wcześniej moje działania. Czy mogę przyjść na przesłuchanie na policję w charakterze świadka z adwokatem?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 87 § 2 Kodeksu postępowania karnego osoba nie będąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu. Taka osobą jest też świadek. Jednak zgodnie z § 3 prokurator może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów świadka. Na taką odmowę przysługuje zgodnie z art. 302 kpk zażalenie.

Reasumując, przesłuchanie świadka na policji z adwokatem jest możliwe o ile nie sprzeciwi się temu prokurator.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

2 marca, 2021

kategoria policja

Komentarze do 'Przesłuchanie świadka na policji z adwokatem'

Subscribe to comments with RSS

  1. A na rozpytanie też trzeba przyjść będąc wezwanym, i tu już nie ma opcji z adwokatem.

    Anonim

    3 Mar 21 o 06:30

  2. Adwokat nie jest gwarantem bezpieczeństwa, myślę że w większości są to typy chodzące na sznurku prokuratury a więc jak potrzeba to i policji.

    Mowa

    19 Cze 21 o 19:35

Skomentuj