Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przepisanie zadłużonego mieszkania na dziecko

Jeden komentarz

Pytanie. Czy jeżeli przepisze moje zadłużone mieszkanie na moje dziecko to zadłużenie wraz z mieszkaniem przejmie dziecko a ja pozbędę się długu? Żeby było jasne, nie chce takiej sytuacji. Mieszkanie jest własnościowe spółdzielcze zadłużone w spółdzielni. Czy poza tym potrzebna jest zgoda spółdzielni na przepisanie na kogoś mieszkania które jest zadłużone?

Przeczytaj też: Współwłaściciel mieszkania nie płaci czynszu

Odpowiedź: Nie, dłużnikiem jest Pani jako właściciel mieszkania i zadłużenie nie przejdzie na dziecko w wyniku darowizny mieszkania. To Pani pozostanie dłużnikiem, dziecko nie stanie się dłużnikiem z tego tytułu. Mowa cały czas o zadłużeniu wobec spółdzielni które nie zostało zabezpieczone hipotecznie a nie np. o kredycie bankowym zabezpieczonym hipotecznie gdyż w takim wypadku tzn. istnienia hipoteki zabezpieczającej roszczenie banku, bank ten mógłby prowadzić egzekucję z mieszkania nawet po dokonaniu darowizny czyli w sytuacji gdy właścicielem mieszkania byłoby już dziecko.

Przeczytaj też: Sprzedaż zajętej / obciążonej nieruchomości przez dłużnika

Proszę jednak mieć na uwadze, że jeśli egzekucja należności spółdzielni będzie przeciwko pani bezskuteczna, spółdzielnia może wystąpić do sądu ze skarga pauliańską to jest o uznanie czynności darowizny za bezskuteczną wobec spółdzielni i gdy skarga pauliańska zostanie uwzględniona, komornik będzie mógł zająć mieszkanie i sprzedać je (zlicytować).

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć darowiznę?

Ze spółdzielni nie potrzebuje Pani zgody na przekazanie zadłużonego mieszkania w formie darowizny lecz potrzebuje Pani zaświadczenie potwierdzające Pani prawo do lokalu gdyż tego wymaga notariusz do potwierdzenia darowizny. Podobno niektóre spółdzielnie odmawiają wydania takiego zaświadczenia w przypadku zadłużonego mieszkania argumentując, że żaden przepis ich do tego nie obliguje. To prawda, żaden przepis natomiast Sąd Apelacyjny w w Warszawie w wyroku z 2003 r., sygn. VI ACa 1014/03 uznał, że spółdzielnia mieszkaniowa nie ma prawa odmówić wydania właścicielowi mieszkania zaświadczenia potwierdzającego jego prawo do tego lokalu gdy ten chce je sprzedać, nawet w sytuacji gdy mieszkanie jest zadłużone.

Przeczytaj też: Hipoteka bez księgi wieczystej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

7 września, 2022

1 komentarz do 'Przepisanie zadłużonego mieszkania na dziecko'

Subscribe to comments with RSS

  1. To jest chore, jak to spółdzielnia może nie wydać zaświadczenia o prawie własności, przecież to ograniczanie prawa właściciela. wyrok sądu apelacyjnego to nie jest przepis i jakiś cham prezes spółdzielni powie, że nie wyda i trzeb będzie z chamem sądzić się.

    Anonim

    17 wrz 22 o 22:11

Skomentuj