Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przejęcie nieruchomości przez współwłaściciela

16 komentarzy

Pytanie: Dom rodzinny z działką jest podzielony na mame tate i siostre mama i tata mają podział małżenski czyli po 50% i i z całosci tego siostra 1/4 teraz komornik wysłał pismo że bedzie licytował tą 1/4 czesc za jej długi… Jak Pan mysli bedzie chetny kto sie podjemie licytacji z gdzie bedzie miał tylko 1/4 czesci dodam jeszcze ze jest wpisana babcia która ma służebność dożywotnią i tu mieszka,… tylko ze siostra nie ma przypisane dokładnie którą czesc zajmuje jak oni to ustalą?

Odpowiedź: Bardzo wątpię w to, że ktoś kupi tę 1/4 z dożywociem babci. Gdyby jednak, to po prostu niewydzieloną 1/4 kupi i może taki nabywca żądać sądownie zniesienia współwłasności czyli wydzielenia części mu należnej.

Przeczytaj też: Licytacja komornicza udziału w nieruchomości

A czy na tej drugiej licytacji jak już będzie za mniejszą cene rodzice mogą to sami wylicytować, siostra uciekła za granice i nie ma z nią żadnego kontaktu nawet zeby od niej to odkupić

Rodzice dłużnika nie mogą brać udziału w licytacji ale po drugiej bezskutecznej licytacji jako współwłaściciele, mogą przejąć na własność część siostry oczywiście zapłaciwszy za tę część komornikowi). Przejęcie za cenę nie niższa niż cena wywoławcza z drugiej licytacji.

Przeczytaj też: Opis i oszacowanie udziału w nieruchomości przez komornika

A który to przepis na to zezwala?

Art. 984 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego który stanowi, że jeżeli na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi.

Przeczytaj też: Współwłaściciel mieszkania nie płaci czynszu

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 stycznia, 2021

Komentarze do 'Przejęcie nieruchomości przez współwłaściciela'

Subscribe to comments with RSS

 1. Kilka lat temu kupiłem działkę budowlaną wspólnie z kolegą. Prawa do nieruchomości rozdzielają się po 50%. Koszty związane z zakupem pokryliśmy w całości zaciągając kredyt. Niestety bank całość kredytu i obciążeń związanych z prowadzeniem kredytu pobiera z mojego konta a kolega który jest współwłaścicielem nieruchomości i współkredytobiorcą przez 5 lat zwrócił mi połowę kosztów z zaledwie pięciu rat kredytowych. Sytuacja obecnie wygląda tak, że kredyt spłacam ja, a on jest w posiadaniu 50%nieruchomości na którą praktycznie nie wydał ani złotówki. Jak mogę zmusić go do spłacania rat i zwrotu poniesionych kosztów? Czy mogę przejąć prawo do nieruchomości w całości skoro on jej wcale nie spłaca?

  MM

  29 sty 21 o 05:03

 2. Może Pan egzekwować od współkredytobiorcy połowę poniesionych na spłatę kredytu kosztów wynikających ze spłacania należnych już rat. Nie może Pan przejąć jego udziału w nieruchomości. Natomiast może Pan uzyskać tytuł wykonawczy na należne Panu od niego kwoty i skierować do komornika wniosek egzekucyjny. Może Pan zawnioskować o wszczęcie egzekucji z udziału w nieruchomości jaki posiada ów współkredytobiorca – Pana dłużnik. Jeżeli na licytacjach nikt nie kupi jego udziału, wówczas dopiero Pan, jako wierzyciel egzekwujący, będzie mógł przejąć jego udział w nieruchomości.

  admin

  29 sty 21 o 05:32

 3. Sporo zależy od możliwości funkcjonalnego, zapewniającego prywatność podziału domu.

  karate

  19 lip 21 o 03:57

 4. Tak jest a jeżeli podział nie jest możliwy albo nie do zaakceptowania, to sąd może cały dom przyznać jednemu nakazując spłatę pozostałych a jeżeli nie to sprzedać dom – na licytacji komorniczej!

  Łukasz

  3 sie 21 o 07:41

 5. Łukasz – Ta ostateczność w postaci licytacji komorniczej to tylko wtedy jeżeli strony nie godzą się na podział ani na przejecie – spłatę.

  Kamil

  5 sie 21 o 14:24

 6. A co jeżeli chęć przejęcia nieruchomości zgłosi zarówno wierzyciel egzekwujący jak tez i współwłaściciel?

  Aleksandra

  29 sie 21 o 14:56

 7. Nie znajduję w przepisach kto ma w takiej sytuacji pierwszeństwo przy zaoferowaniu takiej samej ceny. Skłonny jestem przypuszczać, że będzie to wierzyciel a nie współwłaściciel.

  admin

  30 sie 21 o 13:36

 8. Fakt, w przepisach nic nie stoi o tym, kto w takiej sytuacji ma pierwszeństwo. Szukałam chyba z godzinę w kpc i o komornikach.

  Aleksandra

  3 wrz 21 o 20:27

 9. A jak załatwić przejęcie nieruchomości przez współwłaściciela poprzez zniesienie współwłasności? Nie ma żadnego dłużnika, nie ma komornika.

  Karolina

  9 wrz 21 o 17:14

 10. Jeżeli jest zgoda współwłaścicieli co do takiego podziału, to przed notariuszem a jak nie ma zgody, to sądownie ale w tym wypadku nie wiadomo czy sąd tak zadecyduje. Oczywiście przejęcie udziału oznacza konieczność spłacenia byłego współwłaściciela.

  admin

  9 wrz 21 o 21:46

 11. A można by prosić o jakiś wzór wniosku o przejęci nieruchomości przez współwłaściciel po drugiej licytacji?

  Zyta

  20 kw. 22 o 12:09

 12. Wzoru nie ma ale np.:

  “W związku z II bezskuteczną licytacją nieruchomości …, niniejszym jako jej współwłaściciel i na podstawie art. 984 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wnoszę o przejęcie przeze mnie tejże nieruchomości na własność”

  Wniosek o przejęcie nieruchomości współwłaściciel składa do sądu w terminie tygodnia od licytacji dni, składając jednocześnie rękojmię.

  admin

  20 kw. 22 o 12:15

 13. Panie Mecenasie, przepraszam, że zabieram Panu cenny czas ale mam jeszcze pytanie , skąd mam wziąć nr konta żeby wpłacić rękojmię do wniosku o przejęcie nieruchomości?

  Zyta

  22 kw. 22 o 08:34

 14. Proszę pytać ile Pani zechce. Który to sąd?

  admin

  22 kw. 22 o 08:39

 15. Dziękuję bardzo
  Jest to sąd w Łowiczu

  Zyta

  22 kw. 22 o 08:48

 16. Rachunek sum depozytowych
  BGK 20 1130 1017 0021 1001 5290 0004
  poręczenia majątkowe,
  zabezpieczenia majątkowe
  W tytule przelewu prosimy wskazywać sygnaturę akt sprawy, jeśli została już nadana, bądź dane dotyczące przedmiotu sprawy i stronę pozwaną.
  https://lowicz.sr.gov.pl/konta-bankowe,m,mg,3,23

  admin

  22 kw. 22 o 09:06

Skomentuj