Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przedawniony dług a firma windykacyjna

2 komentarze

Pytanie: Co można z tym zrobić? Sprawa ewidentne przedawniona (noty obciążeniowe z maja 2018 roku) a nadal firma windykacyjna mnie nęka…

Przeczytaj też: Windykator straszy policją, prokuraturą, sądem…

“Szanowni Państwo, rozpatrzyłam Państwa reklamację negatywnie.

Stan sprawy i uzasadnienie

Państwa zadłużenie wynika z ww. umowy. Aktualny wierzyciel, tj. Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. nabył Państwa zobowiązanie na podstawie umowy cesji. Przy zawieraniu umowy cesji wierzytelności zbywca wskazał Państwa jako stronę umowy oraz potwierdził fakt przysługiwania zbywanych wierzytelności zarówno co do kwoty, jak i samego faktu istnienia zadłużenia.

Próby Ultimo S.A. nawiązania kontaktu telefonicznego czy pisemnego z Państwem, mają na celu jedynie podjęcie rozmów zmierzających do wspólnego ustalenia warunków spłaty zadłużenia oraz zapewnienia aktualnej wiedzy dotyczącej zobowiązania finansowego, co jest zgodne z prawem.

Przeczytaj też: Straszenie windykacją terenową

Co to dla Państwa oznacza

Państwa zadłużenie jest w całości wymagalne do spłaty i na dzień sporządzenia pisma wynosi 5285.13 PLN. Ultimo S.A. będzie w dalszym ciągu podejmowało próby kontaktów z Państwem. Zachęcam do kontaktu z doradcami by wspólnie ustalić warunki ugody dopasowanej do Państwa możliwości finansowych.”

Odpowiedź: Podniósł Pan zarzut przedawnienia w reklamacji? Najlepiej już nie reagować aby przez nieuwagę nie uznać tego przedawnionego długu w rozmowie czy w korespondencji. I mieć satysfakcję z tego, że mają syzyfową pracę. Bardzo panu przeszkadzają ich monity?

Tak wydaje mi się napisałem ok poniżej to załączam, generalnie tragedii może nie ma ale to wkurzając tel ciągle z innego numeru raz czy 2 razy dziennie, co miesiąc jakaś koperta itp. Da się żyć ale po co to oglądać:))

Przeczytaj też: Nękanie przez firmę windykacyjną

Dzięki za szybką odpowiedz:) Tak im napisałem:

“W związku z Ciągłymi telefonami i nękaniem mnie korespondencją informuję:

WZYWAM firmę windykacyjną ULTIMO do natychmiastowego zaprzestanie działań nękających (art. 117 § 21 KC), pod rygorem powiadomienia organów ścigania o naruszeniu przepisu art. 47 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych .

Informuję iż jest to ostatni zawiadomienie.

W razie kolejnego telefonu, maila lub korespondencji listownej zgłaszam sprawę do organów ścigania.”

Przeczytaj też: Bank nęka windykując kredyt

Na wszelki wypadek podniósłbym zarzut przedawnienia i że nic im Pan nie zapłaci i wezwał do zaprzestania nękania pod rygorem złożenia zawiadomienia z art. 190a §1 Kodeksu karnego:
“Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Co do art. art. 117 § 21 KC to zakaz dotyczy tylko windykacji od konsumentów a Pan jest w tej sprawie jak rozumiem – przedsiębiorcą.

Mogą ten przedawniony dług umieścić w rejestrze dłużników, na giełdzie wierzytelności i to tyle…

Przeczytaj też: Czy firma windykacyjna może wpisać do KRD?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

23 marca, 2023

Komentarze do 'Przedawniony dług a firma windykacyjna'

Subscribe to comments with RSS

  1. To kiedy dłużnik jest konsumentem?

    Anonim

    23 mar 23 o 16:42

  2. admin

    23 mar 23 o 16:48

Skomentuj