Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przedawnienie roszczenia z tytułu nadpłaty czynszu najmu mieszkania

Brak komentarzy

Pytanie: Okazało się, że nadpłaciłem za najem mieszkania o czym właścicielka nie była łaskawa mnie poinformować. Jeszcze nie zwróciłem się do niej o zwrot nadpłaty, chciałbym najpierw wiedzieć, jak to się mówi, na czym stoję. Konkretnie to prosiłbym o informację, ile wynosi okres przedawnienia takiej należności. Dziesięć lat czy trzy lata? jedni mówią tak i inni inaczej. Mieszkanie wynajmowałem jako osoba fizyczna i wynajmujący to też osoba fizyczna czyli żadne z nas nie prowadziło wtedy firmy, to chyba okres przedawnienia jest dziesięcioletni? No ale z drugiej strony to wiem, że roszczenia z najmu przedawniają się po trzech latach. Ja nadpłaciłem niespełna dwa lata temu ale teraz przebywam za granicą a nie chcę windykacji nikomu powierzać tylko sam chcę się tym zając po powrocie do kraju.

Odpowiedź: Zgodnie z Art. 677 Kodeksu cywilnego, roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się z upływem roku. Zauważyłem jednak że niewiele osób o tym wie, co i Pan też potwierdza (nikt nie podał Panu właściwej odpowiedzi). Najemca – aktualnie Pana dłużniczka też może o tym nie widzieć i jeżeli wezwie ją Pan do zwrotu nadpłaty, to może zwróci. Na drogę sądową sugeruję tego roszczenia nie kierować ponieważ obecnie sądy badają przedawnienie z urzędu jednak nie mam pewności co do rzetelności, bo zdarzyło mi się a dokładniej klientowi któremu pozew sporządziłem, uzyskać zasądzenie przedawnionego roszczenia (sąd nie zareagował jak i pozwany nie podniósł zarzutu przedawnienia).

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

3 listopada, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj