Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przedawnienie roszczenia przeciwko konsumentowi

2 komentarze

Pytanie: Ile wynosi przedawnienie roszczenia przeciwko konsumentowi i czy po przedawnieniu się takiego długu dłużnik będący konsumentem nie podlega już żadnej formie windykacji?

Odpowiedź: Termin przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentowi wynosi maksymalnie trzy lata (np. z tytułu kredytu albo abonamentu) a jeżeli roszczenie zostanie zasądzone, to sześć lat.

Przeczytaj też: Przedawnienie opłat za wodę

Jak chodzi o windykację, to zgodnie z art. 117 § 21 kc (kodeksu cywilnego) po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi jednak też zgodnie z art. 1171 § 1 kc w wyjątkowych przypadkach sąd może nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności.

Przeczytaj też: Czy windykacja przerywa bieg przedawnienia?

O jakież to względy słuszności może chodzić, orientuje się Pan?

Sąd bierze pod uwagę w takim przypadku długość terminu przedawnienia, długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia oraz charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia (art. 1171).

Przeczytaj też: Przedawnienie debetu na rachunku bankowym

To znaczy że aby wierzyciel mógł domagać się zapłaty przedawnionego długu od konsumenta, to najpierw musi wnieść pozew do sądu?

Tak według mnie wynika ze wskazanych wcześniej przepisów, czyli że jedyną formą windykacji przedawnionego długu konsumenta jest wniesienie powództwa o zapłatę i ewentualne inne czynności windykacyjne w tym postępowanie egzekucyjne wierzyciel może podjąć po uwzględnieniu przez sąd powództwa o zapłatę w wyniku nieuwzględnienia przedawnienia roszczenia. Oczywiście pozwany może domagać się oddalenia powództwa formułując inne zarzuty, kwestionując zasadność roszczenia.

Przeczytaj też: Komornik ściąga przedawniony dług

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

9 września, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Przedawnienie roszczenia przeciwko konsumentowi'

Subscribe to comments with RSS

  1. O przepraszam ale wcale maksymalnie nie 3 lata tylko 5 lat przedawnienia – na przykład za abonament RTV.

    Adam

    12 wrz 22 o 19:51

  2. Abonament rtv to roszczenie nie wobec konsumenta lecz wobec podatnika.

    admin

    12 wrz 22 o 21:08

Skomentuj