Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przedawnienie roszczeń z zadatku

4 komentarze

Pytanie: Po jakim czasie następuje przedawnienie roszczeń z zadatku? Wykonawca nie wywiązał się, znaczy w ogóle nie przystąpił do wykonania prac, odstąpiłem od umowy, ile mam czasu na windykację dwukrotności przelanego mu zadatku?

Przeczytaj też: Zadatek a zmiana terminu

Odpowiedź: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26.02.2016 r. sygn. akt III CSK 136/15uznał, że zadatek jest postanowieniem umowy przedwstępnej wobec czego przedawnienie roszczenia z tytułu zadatku jest przedawnieniem roszczenia z tytułu umowy przedwstępnej.

Przeczytaj też: Maksymalna wysokość zadatku

Kwestia przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej zawarta jest w art. 390 § 3 kc (kodeksu cywilnego) który stanowi, że roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta.

A zatem roszczenie o zwrot zadatku przedawnia się po roku od odstąpienia od umowy.

Przeczytaj też: Wezwanie do zwrotu zadatku – wzór

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 lutego, 2023

Komentarze do 'Przedawnienie roszczeń z zadatku'

Subscribe to comments with RSS

 1. A zadatek wręczony bez umowy przedwstępnej, czy też roczny termin przedawnienia w takim wypadku obowiązuje?

  Pipi

  18 lut 23 o 14:22

 2. Tak, w tym przypadku też roczny termin przedawnienia obowiązuje.

  admin

  18 lut 23 o 16:35

 3. ale mam rok na przerwanie biegu przedawnienia tego co wpłaciłem w formie zadatku czy tylko tej kwoty 100% ponad to co wpłaciłem?

  Mirek

  20 lut 23 o 13:56

 4. Roczny termin przedawnienia nie dotyczy kwoty wpłaconej jako zadatek (w tym wypadku termin przedawnienia to sześć lat) lecz tylko tej 100% wyższej kwoty.

  admin

  20 lut 23 o 14:02

Skomentuj