Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przedawnienie roszczeń o zapłatę czynszu najmu

Brak komentarzy

Pytanie: Wynajmowałam mieszkanie, najemca nie płacił przez ostatnie trzy miesiące, jak powiedział, stracił pracę. Przez ponad dwa lata nie usiłowałam odzyskać tego czynszu, może teraz ma pracę nową, chciałabym spróbować ale czy to się nie przedawniło aby?

Odpowiedź: Przedawnienie roszczeń o zapłatę czynszu najmu następuje z upływem trzech lat jako że są to roszczenia okresowe zatem Pani roszczenia jeszcze nie uległy przedawnieniu.

A ile się czeka na rozpatrzenie pozwu w sądzie, przeciętnie. Czy do tego czasu nie przedawnią się?

Samo wniesienie pozwu powoduje przerwanie biegu przedawnienia zatem roszczenie objęte pozwem nie przedawni się niezależnie od tego, kiedy sąd wyda nakaz zapłaty.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 grudnia, 2022

Skomentuj