Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przedawnienie pożyczki z ZFŚS

6 komentarzy

Pytanie: Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji. Jestem jednym z 3 poręczycieli, którzy w 2016 roku poręczyli pożyczkę mieszkaniową zaciągniętą przez naszą koleżankę z Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych z zakładu pracy. Obecnie jesteśmy w trakcie spłacania tej pożyczki, ponieważ pożyczkobiorca się zwolnił i nie spłacił pożyczki. Chciałabym dowiedzieć się jakie mamy szanse i w jaki sposób moglibyśmy domagać się zwrotu tych pieniędzy od pożyczkobiorcy. Czy możemy wystąpić do sądu lub firmy windykacyjnej zanim całkowicie spłacimy zadłużenie? Czy może się przedawnić ta sprawa? Umowa została zawarta 14.09.2016 roku, okres spłaty tej pożyczki – 60 miesięcy. W dniu 18.07.2018 roku pożyczkobiorca zwrócił się z pismem o rozłożenie zadłużenia na raty, przy czym do tej pory nie uregulował zadłużenia. Kwota zadłużenia wynosi 14790 zł.

Przeczytaj też: Przedawnienie rat kredytu

Odpowiedź: Jako poręczyciele pożyczki mogą Państwo dochodzić zapłaty od pożyczkobiorcy tylko tych kwot, które już Państwo spłacili za niego / które zostały od Was wyegzekwowane. Jeżeli spłacili Państwo już część pożyczki, to w zakresie tych poniesionych już kosztów można uruchomić postępowanie zmierzające do ich odzyskania, nie czekając aż spłacicie całość pożyczki. Nie znając sytuacji finansowej, majątkowej pożyczkobiorcy trudno określać szanse na odzyskanie tych pieniędzy.

Przeczytaj też: Zaświadczenie o spłacie kredytu przez żyranta

Jeżeli chodzi okres przedawnienia to w przypadku kredytów oraz pożyczek bankowych wynosi trzy lata jako że dla banków udzielanie kredytów i pożyczek to podstawowy przedmiot ich działalności. Jeżeli natomiast pożyczki udzielił podmiot dla którego udzielanie pożyczek nie jest przedmiotem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, wówczas okres przedawnienia wynosi sześć lat. Tenże sześcioletni okres przedawnienia dotyczy pożyczek udzielanych z ZFŚS. Te okresy przedawnienia dotyczą też roszczeń poręczycieli w stosunku do pożyczkobiorcy czyli okresy przedawnienia są takie same jak w przypadku roszczeń pożyczkodawcy w stosunku do pożyczkobiorcy. Z chwilą spłaty (części) pożyczki przez poręczyciela powstaje jego roszczenie w stosunku do pożyczkobiorcy i zaczyna się bieg przedawnienia.

Przeczytaj też: Przedawnienie roszczeń regresowych poręczyciela

Nie warto zwlekać. Lepiej już dochodzić części pożyczki spłaconej za poręczyciela, skierować do sądu pozew o zapłatę, uzyskać prawomocny nakaz zapłaty i skierować wniosek do komornika. Zważywszy iż jest to pożyczka mieszkaniowa, to można liczyć na to iż pożyczkobiorca jest (wciąż) właścicielem mieszkania. Dlatego należałoby we wniosku egzekucyjnym do komornika wskazać jako sposób egzekucji właśnie egzekucję z tegoż mieszkania (domu).

Przeczytaj też: ZFŚS a zajęcie komornicze

Dzięki temu, gdy komornik już zajmie nieruchomość, dłużnik nie będzie mógł uniemożliwić przeprowadzenia egzekucji z tej nieruchomości. A Państwo następnie uzyskacie nakazy zapłaty na resztę kosztów które ostatecznie poniesiecie spłaciwszy całą pożyczkę i wówczas skierujecie dochodzenie i tych roszczeń na do komornika, kierując egzekucję do nieruchomości. Wówczas, jeśli dłużnik dobrowolnie nie zapłaci oraz zawiodą inne sposoby egzekucji – będzie można zlicytować mieszkanie a Państwo jako wierzyciele otrzymacie pieniądze z jego sprzedaży.

Przeczytaj też: Przedawnienie odsetek

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

4 lutego, 2021

kategoria kredyty

tag

Komentarze do 'Przedawnienie pożyczki z ZFŚS'

Subscribe to comments with RSS

 1. Dowiedziałam się że pożyczka bankowa przedawnia się po upływie trzech lat. Ja prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i pożyczki udzieliła mi spółka jawna z którą kiedyś współpracowała moja firma. Termin zapłaty minął ponad trzy lata temu. Czy pożyczka ta przedawniła się już?

  Anonim

  5 lut 21 o 11:50

 2. Trzyletni termin przedawnienia dotyczy tylko tych pożyczek których udzielają podmioty prowadzące w tym zakresie działalność gospodarczą. Czyli, rzeczywiście z upływem trzech lat przedawniają się roszczenia tytułu pożyczek udzielanych przez banki jak też przez parabanki czyli firmy pożyczkowe niebędące bankami. Termin ten biegnie od daty wymagalności pożyczki (raty) czyli od dnia w którym zgodnie z zapisem w umowie pożyczka (rata) winna być spłacona. Jeżeli jednak pożyczki udzieliła Pani spółka której przedmiotem działalności nie jest udzielanie pożyczek, (obecnie firma pożyczkowa nie może mieć formy spółki jawnej) wówczas bieg przedawnienia wynosi sześć lat czyli tyle co w przypadku pożyczek udzielanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Jeżeli ma Pani wątpliwości co do tego, czy udzielanie pożyczek mieściło się w zakresie działalności gospodarczej tej spółki, może to Pani sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto też wiedzieć i o tym, że samo wniesienie do sądu pozwu o zapłatę wstrzymuje bieg przedawnienia.

  admin

  5 lut 21 o 12:07

 3. A czy wezwanie do zapłaty pocztą poleconą pożyczki z ZFŚS przerywa przedawnienie?

  Teresa

  16 cze 21 o 16:09

 4. Nie, wezwanie do zapłaty nie przerywa biegu przedawnienia.

  admin

  16 cze 21 o 18:15

 5. A nie wiecie, ZFŚS wznowi umorzoną bezskuteczną egzekucję? oczywiście już tam nie pracuję tylko gdzie indziej. Czy oni dowiedzą się o mojej nowej pracy kiedy pomiędzy pierwsza a druga miałem przerwy prawie rok?

  Tomek

  21 sty 22 o 08:41

 6. Legalnie nie dowiedzą się, czy i gdzie Pan pracuje, nie mają takiej możliwości. ZFŚS to nie jest ogólnopolski fundusz. A czy wyślą ponownie wniosek o wszczęcie egzekucji, tego nie wiem.

  admin

  21 sty 22 o 08:52

Skomentuj