Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przedawnienie opłaty egzekucyjnej

2 komentarze

Pytanie: Jaki jest termin przedawnienia opłaty egzekucyjne? Chodzi mi konkretnie o opłatę egzekucyjną naliczoną dłużnikowi przez komornika wskutek umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, po zawarciu przez niego ugody z dłużnikiem. Komornik ustala opłatę w wysokości 5% i ściąga ją bezskutecznie od dłużnika. Po jakim czasie ta opłata egzekucyjna przedawni się?

Przeczytaj też: Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela – koszty

Odpowiedź: Stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2020 r., sygn. akt III CZP 84/19, stwierdzona prawomocnym postanowieniem komornika sądowego należność z tytułu opłat egzekucyjnych przedawnia się w terminie właściwym dla przedawnienia kosztów sądowych. A koszty sądowe przedawniają się z upływem trzech lat, licząc od dnia, w którym nastąpiło prawomocne zakończenie sprawy – art. 116 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zatem i przedawnienie roszczenia komornika z tytułu opłaty egzekucyjnej wynosi trzy lata.

Przeczytaj też: Przedawnienie tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 października, 2022

Komentarze do 'Przedawnienie opłaty egzekucyjnej'

Subscribe to comments with RSS

  1. Komornicy z tego co ni wiadomo, po umorzeniu już nie próbują ściągać od dłużnika swych należności.

    Karo

    25 paź 22 o 08:00

  2. Nie mają co ściągać zazwyczaj. Ściągają od wierzyciela koszty postępowania (zapytań o majątek, korespondencji) jeżeli zaliczka nie wystarczyła.

    admin

    25 paź 22 o 08:04

Skomentuj