Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Przedawnienie odsetek od zaległości podatkowych

Jeden komentarz

Pytanie: Czy przedawnienie odsetek od zaległości podatkowych też wynosi trzy lata tak jak w przypadku odsetek za zwłokę na przykład od pożyczki, faktury?

Przeczytaj też: Przedawnienie tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej

Odpowiedź: Nie. Do odsetek od zobowiązań podatkowych mają zastosowanie przepisy określone w Ordynacji podatkowej a nie przepisy kodeksu cywilnego.

Odsetki za zwłokę od zobowiązań podatkowych przedawniają się wraz z przedawnieniem się zobowiązania podatkowego a takie przedawnia się po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przeczytaj też: Przedawnienie kosztów upomnienia

Podatkowe odsetki za zwłokę pełnią funkcję akcesoryjną w stosunku do należności podstawowej zobowiązania podatkowego. Nie przedawniają się zatem w okresie krótszym niż należność podstawowa ani w okresie dłuższym niż należność podatkowa; wygasają wraz z nią (wskutek jej przedawnienia).

Przeczytaj też: Odsetki podatkowe w transakcji handlowej

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 stycznia, 2023

1 komentarz do 'Przedawnienie odsetek od zaległości podatkowych'

Subscribe to comments with RSS

  1. A w przypadku faktur cywilnych jest tak, że główna się przedawniła po dwóch latach a odsetki wcześniejsze jeszcze nie bo przedawniają się po trzech latach.

    Anonim

    20 sty 23 o 09:59

Skomentuj