Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Prace społecznie użyteczne a zajęcie komornicze

Jeden komentarz

Pytanie: Czy komornik może zająć wpływ z MOPS, który jest wynagrodzeniem za pracę społecznie użyteczną?

Odpowiedź: Świadczenie za prace społecznie użyteczne podlega zajęciu komorniczemu, przy czym egzekucja ta podlega ograniczeniom, wynikającym z art. 87 i 871 kp (kodeksu pracy).

Katalog świadczeń i należności, które są wyłączone spod egzekucji, określają art. 829 i nast. kpc (kodeksu postępowania cywilnego). Analiza wskazanych przepisów prowadzi do wniosku, że świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych, nie jest wolne od egzekucji. Tym samym, podlega ono zajęciu komorniczemu.

Zgodnie jednak z art. 833 § 21 kpc, przepis mówiący o tym, że wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy, stosuje się również do wszystkich tych świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

Mając na względzie ww. wyjaśnienia dotyczące charakteru świadczenia wypłacanego za prace społecznie użyteczne, należy stwierdzić, że świadczenie to jest świadczeniem, o którym mowa w art. 833 § 21 kpc, a więc jest świadczeniem powtarzającym się, którego celem jest zapewnienie utrzymania bezrobotnemu, który pozostaje bez prawa do zasiłku.

W konsekwencji, egzekucja tego świadczenia, podlega ograniczeniom, wynikającym z art. 87 i 871 kp. Jak wynika z art. 87 § 3 pkt 2 kp, potrącenia mogą być dokonywane w tym przypadku do wysokości połowy wynagrodzenia przy czym kwotą wolną od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia (proporcjonalnie obniżona w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy).

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 października, 2022

1 komentarz do 'Prace społecznie użyteczne a zajęcie komornicze'

Subscribe to comments with RSS

  1. Hieny komornicze wszystko zabraliby nawet bezrobotnemu. To wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne chcą całe zabierać, nie pozwalajcie.

    Gośka

    12 paź 22 o 19:23

Skomentuj