Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Prace społecznie użyteczne a zajęcie komornicze

Jeden komentarz

Pytanie: Czy komornik może zająć wpływ z MOPS, który jest wynagrodzeniem za pracę społecznie użyteczną?

Odpowiedź: Świadczenie za prace społecznie użyteczne podlega zajęciu komorniczemu, przy czym egzekucja ta podlega ograniczeniom, wynikającym z art. 87 i 871 kp (kodeksu pracy).

Przeczytaj też: Czy komornik może zabrać całą wypłatę?

Katalog świadczeń i należności, które są wyłączone spod egzekucji, określają art. 829 i nast. kpc (kodeksu postępowania cywilnego). Analiza wskazanych przepisów prowadzi do wniosku, że świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych, nie jest wolne od egzekucji. Tym samym, podlega ono zajęciu komorniczemu.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć dotację?

Zgodnie jednak z art. 833 § 21 kpc, przepis mówiący o tym, że wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy, stosuje się również do wszystkich tych świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć pieniądze z MOPS?

Mając na względzie ww. wyjaśnienia dotyczące charakteru świadczenia wypłacanego za prace społecznie użyteczne, należy stwierdzić, że świadczenie to jest świadczeniem, o którym mowa w art. 833 § 21 kpc, a więc jest świadczeniem powtarzającym się, którego celem jest zapewnienie utrzymania bezrobotnemu, który pozostaje bez prawa do zasiłku.

Przeczytaj też: Komornik a praca na czarno

W konsekwencji, egzekucja tego świadczenia, podlega ograniczeniom, wynikającym z art. 87 i 871 kp. Jak wynika z art. 87 § 3 pkt 2 kp, potrącenia mogą być dokonywane w tym przypadku do wysokości połowy wynagrodzenia przy czym kwotą wolną od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia (proporcjonalnie obniżona w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy).

Przeczytaj też: Kiedy komornik nie może zająć wynagrodzenia z umowy zlecenia?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 października, 2022

1 komentarz do 'Prace społecznie użyteczne a zajęcie komornicze'

Subscribe to comments with RSS

  1. Hieny komornicze wszystko zabraliby nawet bezrobotnemu. To wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne chcą całe zabierać, nie pozwalajcie.

    Gośka

    12 paź 22 o 19:23

Skomentuj