Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Potwierdzenie salda a uznanie długu

Jeden komentarz

Pytanie: Czy potwierdzenie przez dłużnika salda jest niewłaściwym uznaniem długu? Chodzi mi w szczególności o potwierdzenie salda przez ich główną księgową.

Przeczytaj też: Uznanie długu przez potrącenie

Odpowiedź: Niekoniecznie. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 sierpnia 2001 roku, sygn. akt II CKN 103/99, potwierdzenie salda jest uznaniem długu pod warunkiem podpisania go przez podmiot mogący składać oświadczenia woli w imieniu dłużnika. Jeżeli zatem główna księgowa jest umocowana przez dłużnika do samodzielnego składania oświadczeń woli w zakresie zaciągania zobowiązań, to tak, potwierdzenie przez nią salda można traktować jako uznanie długu (choć istnieją niejakie rozbieżności w tym zakresie w doktrynie). Jeżeli jednak takowego pełnomocnictwa główna księgowa nie posiada, potwierdzenie salda nie jest uznaniem długu. Dotyczy to zarówno jednoosobowej działalności gospodarczej jak i tej prowadzonej w formie spółki prawa handlowego.

Przeczytaj też: Uznanie długu przez członka zarządu

Księgowa wpisana jest co CEIDG dłużnika jako pełnomocnik, chodzi oczywiście o dłużnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

Nie wystarczy pełnomocnictwo ogólne. Do skutecznego uznania długu przez pełnomocnika niezbędne jest posiadanie przez niego pełnomocnictwa szczególnego: Uznanie długu przez pełnomocnika.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 sierpnia, 2022

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Potwierdzenie salda a uznanie długu'

Subscribe to comments with RSS

  1. Potwierdzenie sald dokonywane bywa powiedzmy machinalnie, należy zdawać sobie sprawę z tego że potwierdzając saldo uznajesz dług.

    Ben

    3 wrz 22 o 20:22

Skomentuj