Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Poszukiwanie majątku upadłego przez komornika

2 komentarze

Pytanie: Mam dłużnika – przedsiębiorcę w stosunku do którego sąd ogłosił upadłość. Mam już negatywne doświadczenia z upadłościami moich dłużników kiedy to nie otrzymałem nawet cząstki należności z postępowania upadłościowego. Czy syndyk w ogóle ma możliwość poszukiwania majątku upadłego dłużnika podobnie jak komornik sądowy?

Przeczytaj też: Czy zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika?

Odpowiedź: Stosownie do art. 178 ust. 1 Prawa upadłościowego, syndyk może żądać od organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego potrzebnych informacji dotyczących majątku upadłego a ust. 5 tegoż art. stanowi, że po obwieszczeniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości banki, w których upadły ma rachunki bankowe, sejfy lub skrytki, są obowiązane zawiadomić o tym syndyka.

Z kolei stosownie do art. 178 ust. 2 Prawa upadłościowego syndyk składa wniosek o poszukiwanie majątku upadłego przez komornika z ograniczeniem do poszukiwania w bazach danych, do których komornik ma dostęp. Może też zażądać od upadłego dłużnika złożenia wykazu majątku.

Przeczytaj też: Wykaz majątku a wyjawienie majątku

Konkludując, syndyk może ustalić majątek upadłego dłużnika nie gorzej a nawet lepiej niż komornik. lepiej – wziąwszy pod uwagę wspomniany obowiązek banków zawiadomienia syndyka o rachunkach bankowych, sejfach lub skrytkach upadłego. Może to być istotne, bo choć komornik ma możliwość za pośrednictwem systemu OGNIVO odpytywać banki o rachunki bankowe dłużnika, to w praktyce zwykle wysyła zapytania tylko do niektórych banków.

Przeczytaj też: Zapytanie do OGNIVO – koszt

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 października, 2022

Komentarze do 'Poszukiwanie majątku upadłego przez komornika'

Subscribe to comments with RSS

  1. Mowa w przepisie o bankach, czyli że mają obowiązek poinformować syndyka o depozytach a SKOKi nie mają takiego obowiązku w takiej sytuacji?

    Grzesiek

    22 paź 22 o 07:59

  2. Skoro o SKOK-ach przepis milczy, to chyba te nie mają takiego obowiązku.

    admin

    22 paź 22 o 10:09

Skomentuj