Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ponowna licytacja ruchomości po umorzeniu egzekucji

16 komentarzy

Pytanie: Komornik dwukrotnie próbował zlicytować samochód ciężarowy dłużnika ale bez skutku. Przeczytałem na Pana stronie internetowej, że licytacje są bardziej skuteczne jak wierzyciel maile z oferta licytacyjną porozsyła grupowo do firm lokalnych, z województwa. Mam zamiar tak zrobić ale druga licytacja odbyła się trzy tygodnie temu i nie wiem, czy tak jak w przypadku nieruchomości trzeba odczekać pół roku? Będę wdzięczny za poradę, do komornika nie sposób się dodzwonić jak zwykle.

Przeczytaj też: Ile czasu od zajęcia do licytacji ruchomości?

Odpowiedź: Przejrzałem w Kodeksie postępowania cywilnego wszystkie przepisy działu o egzekucji z ruchomości i nie natrafiłem na przepis wyznaczający minimalny okres po którym ponowna egzekucja – licytacja z ruchomości mogłaby się odbyć po umorzeniu poprzedniej. A zatem może Pan już teraz ponownie wystąpić z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z tego samochodu ciężarowego i o wyznaczenie pierwszej licytacji. Ja w takich wypadkach ogłaszałem mailem dopiero drugą licytację, na której cena wywoławcza jest niższa od ceny wywoławczej na pierwszej licytacji.

Przeczytaj też: Dłużnik sprzedał zajęte ruchomości

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

6 lutego, 2015

Komentarze do 'Ponowna licytacja ruchomości po umorzeniu egzekucji'

Subscribe to comments with RSS

 1. Ale idiotyczne rady dajecie ludziom. Po bezskutecznej drugiej licytacji komornik MA OBOWIĄZEK umorzyć egzekucję z ruchomości i już do niej nie wraca w tym samym postępowaniu egzekucyjnym. Ruchomości trafiają z powrotem do dłużnika. Żeby znów rozpocząć proces licytacji musiałby umorzyć obecne postępowanie a później rozpocząć kolejne i znów dokonać zajęcia. Mylicie umorzenie licytacji, a właściwie odwołanie z jej bezskutecznością.

  Antykomornik

  15 cze 17 o 13:54

 2. Czytaj ze zrozumiem. Napisano w poradzie, że po drugiej bezskutecznej licytacji z ruchomości można bezzwłocznie skutecznie złożyć wniosek o ponową egzekucję z tej ruchomości. Nie trzeba czekać pół roku (jak w przypadku umorzenia egzekucji z nieruchomości) ani żadnego innego minimalnego okresu do ponownej egzekucji w przepisach brak.

  admin

  15 cze 17 o 14:51

 3. Pisz z powołaniem na kpc a nie zarzucaj komuś czytania bez zrozumienia. Kpc nie daje przyzwolenia na ponowne wszczęcie egzekucji z tych samych ruchomości w TYM SAMYM POSTĘPOWANIU. Z treści pytania można wywnioskować, że komornik nie umorzył danego postępowania tylko nadal je prowadzi. W tym wypadku zgodnie z par. 877 kpc egzekucja z ruchomości zostanie umorzona i ruchomości wracają do dłużnika. W danym postępowaniu nie można już ich więcej zająć. Żeby mieć do tego prawo należałoby zakończyć postępowanie (bezskuteczna egzekucja) i wnieść o egzekucję na nowo. Wtedy czynności zajęcia znów można (na nowo) przeprowadzić. Mylicie dwie sprawy – umorzenie egzekucji jako całkowite (brak majątku itp.) – wtedy komornik już nie ma prawa egzekwować długu z umorzeniem egzekucji z ruchomości (jako jednego składnika majątku – z reszty nadal prowadzi egzekucję). Jedynie egzekucja z nieruchomości ma przyzwolenie na ponowną licytację W TYM SAMYM POSTĘPOWANIU po okresie półrocznym. Pozdr.

  Antykomornik

  15 cze 17 o 21:59

 4. Mylisz się. W tym samym postępowaniu egzekucyjnym czyli nieprzerwanie pod tą samą sygnaturą sprawy możliwe jest ponowne wszczęcie egzekucji z ruchomości lub nieruchomości która to egzekucja w tymże postępowaniu została umorzona. Obrazowo – przykładowo: komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne i wszczął egzekucję z wynagrodzenia za pracę i z samochodu oraz mieszkania dłużnika i w obu przypadkach obie licytacje nie doszły do skutku. Komornik umarza wiec egzekucję z ruchomości i nieruchomości ale prowadzi dalej z wynagrodzenia za pracę. I od razu po umorzeniu egzekucji z ruchomości może ponownie na wniosek wierzyciela wszcząć egzekucję z tej ruchomości a z nieruchomości po pół roku, cały czas w międzyczasie prowadząc egzekucję z wynagrodzenia za pracę.

  Jeżeli twierdzisz że jestem w błędzie, to podaj w którym przepisie jest napisane to co Ty twierdzisz. Albo orzecznictwo podaj.

  Już raz tak miałem, ze w tym samym postępowaniu tzn. pod ta samą KM komornik chyba z pied razy ten sam samochód licytowała.

  admin

  15 cze 17 o 22:43

 5. Przeczytaj sobie:

  Art. 985. § 1. Kodeksu postępowania cywilnego:

  “Jeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na własność, postępowanie egzekucyjne umarza się i nowa egzekucja z tej nieruchomości może być wszczęta dopiero po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.”

  Widzisz tam wyżej coś o konieczności wszczynania nowego postępowania egzekucyjnego? Ja nie widzę. Tyle co do nieruchomości a jak chodzi o ruchomości, to jak wskazano w poradzie, ponowna egzekucja może zostać wszczęta od razu.

  admin

  15 cze 17 o 22:50

 6. Piszesz o nieruchomości w ostatnim poście a ja pisałem o RUCHOMOŚCI. Jedynie z nieruchomości kpc daje przyzwolenie na ponowną licytację w ramach tego samego postępowania. Tu jest różnica. A jeśli komornik wszczął ponownie egzekucję wobec tej samej ruchomości w ramach tego samego KM i tego samego wierzyciela to tylko przeoczenie dłużnika, że nie zaskarżył. Kpc nie daje przyzwolenia na taką praktykę – w przeciwnym wypadku w kpc byłaby o tym wzmianka.

  Na razie nie podajesz żadnych artykułów kpc potwierdzających możliwość ponownej egzekucji z ruchomości (a ode mnie wymagasz) tylko podpierasz się sytuacjami ze swojego doświadczenia zawodowego.

  Antykomornik

  15 cze 17 o 22:56

 7. Przeciwnie, skoro KPC milczy na ten temat, to znaczy że można. Gdyby nie było można, to istniałby stosowny przepis KPC ograniczający.

  admin

  15 cze 17 o 23:04

 8. Nie sposób się zgodzić z tym tokiem rozumowania. Prawo musi być jasne i czytelne.

  Gdzie napisano w kpc, że nie można przeprowadzić trzeciej, czwartej i piątej licytacji albo przekazać po 5 tygodniach wierzycielowi ruchomości za darmo?? Albo, że nie można zniszczyć ruchomości? Jest taki zapis? Skoro nie ma to kpc nie zabrania, więc można… Głupie rozumowanie.

  Wierzyciel ma prawo przejąć ruchomości po cenie wywołania drugiej licytacji (50%). To ostateczna wg kpc możliwość zaspokojenia wierzyciela z danej ruchomości w danym postępowaniu. Nie można wyznaczyć kolejnej licytacji. Jeśli z tego prawa nie skorzysta to kieruje egzekucję do innych składników majątku. Z tego w danym postępowaniu już się nie zaspokoi. Interpretując brak zapisu kpc w tej sprawie jako przyzwolenie na wielokrotne zajmowanie ruchomości (i być może ponowny transport) narażałoby to ruchomości na znaczną utratę wartości i brak możliwości korzystania z nich przez dłużnika i w efekcie blokowanie kapitału.

  Jeśli art 877 kpc wyraźnie wskazuje na umorzenie egzekucji z ruchomości to takie umorzenie powinno nastąpić. Po wyczerpaniu wszystkich możliwych sposobów egzekucji należy stwierdzić bezskuteczność egzekucji w danym postępowaniu. Jeśli komornik tego nie zrobi sam, należy potrząsnąć nim poprzez skargę na czynności lub po ludzku mu przypomnieć o jego obowiązkach.

  Antykomornik

  15 cze 17 o 23:44

 9. “Gdzie napisano w kpc, że nie można przeprowadzić trzeciej, czwartej i piątej licytacji albo przekazać po 5 tygodniach wierzycielowi ruchomości za darmo?? Albo, że nie można zniszczyć ruchomości? Jest taki zapis?”

  Z przepisów KPC jasno wynika, że nie:

  Art. 875. § 1. KPC Jeżeli licytacja nie doszła do skutku, wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąć na własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w cenie nie niższej od ceny wywołania.

  Art. 877. Jeżeli druga licytacja nie doszła do skutku, wierzycielowi w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika przysługuje prawo przejęcia ruchomości na własność za cenę nie niższą od ceny wywołania. W tym wypadku stosuje się odpowiednio przepis art. 875 wyznaczenie drugiej licytacji lub przejęcie na własność ruchomości, § 2. Jeżeli wierzyciel nie skorzystał z prawa przejęcia ruchomości na własność, komornik umorzy postępowanie co do rzeczy nie sprzedanej lub nie przejętej na własność.

  admin

  16 cze 17 o 05:55

 10. Z przytoczonych zapisów nie wynika, że nie można przeprowadzić kolejnej… Jest tylko informacja co można zrobić po bezskutecznej pierwszej lub drugiej… ale nie jest napisane że nie można 3, 4 i kolejnej… Zadałem wcześniej to pytanie, żeby zobrazować nielogiczny tok rozumowania, że jeśli kpc o czymś nie mówi to dopuszcza.

  Tak samo jak nie jest wprost napisane, że nie można kolejnej egzekucji z tej samej ruchomości wykonać – wynika to właśnie z tych zapisów, które przytoczyłeś.

  Zajęcie – 1 licyt., 2 licyt., ewentualne przejęcie przez wierzyciela – jak nie skorzysta to umorzenie. I koniec… Ogłoszona bezskuteczność licytacji i umorzenie egzekucji z danych ruchomości. Nie można ich już zajmować w tym postępowaniu. Pozdr.

  Antykomornik

  16 cze 17 o 09:50

 11. Jak chcesz tkwić uporczywie w błędzie (szczerze albo nie chcąc przyznać racji), mimo tego że przytoczone przeze mnie przepisy jasno stanowią, to Twoja sprawa. Już nie będę odpisywał Ci w tym temacie.

  admin

  16 cze 17 o 09:59

 12. Nie chodzi o uporczywe trzymanie się jakichś przekonań, ale o wykazanie, jak błędna jest interpretacja niektórych zapisów kpc przez komorników, windykatorów i nawet sędziów np.

  1. komornik może zająć wszystko czym włada dłużnik bez względu na to czy jest tego właścicielem czy nie.

  A kpc Art. 845 wyraźnie wskazuje, że “§ 2. Zająć można ruchomości DŁUŻNIKA będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję.”

  Nie jest napisane, że można zająć wszystkie ruchomości które są we władaniu dłużnika (lub ruchomości u dłużnika), a tylko ruchomości dłużnika. Zapis jest jednoznaczny – należy sprawdzić czy ruchomości do niego należą – jeśli z dokumentów wynika, że nie jest właścicielem, to nie powinno dojść do ich zajęcia, jeśli takich dokumentów nie ma – można zająć i powiadomić potencjalnych wymienionych przez dłużnika właścicieli o możliwości złożenia powództwa – praktyka pokazuje co innego. Komornik zajmuje wszystko jak leci. To już naruszenie przepisów.

  Podobnie w omawianej wcześniej sprawie kolejnej licytacji. Przepis jednoznacznie określa, że egzekucja z ruchomości jest umarzana, a środowisko komorniczo-windykacyjne w swej chciwości próbuje zmodernizować zapis dla swoich korzyści.

  Antykomornik

  16 cze 17 o 10:12

 13. Jak tak miałem że komornik w jednym postępowaniu egzekucyjnym chyba cztery razy poddawała samochód dłużnika pod licytację. Niestety ostatnia też była bezskuteczna.

  Kolikowski

  20 lip 21 o 20:08

 14. Takie ponowne licytacje po dwóch pierwszych bezskutecznych to chyba dopiero w kolejnym postępowaniu egzekucyjnym znaczy się po umorzeniu bezskutecznej egzekucji?

  emilian

  8 wrz 21 o 10:38

 15. Po umorzeniu postępowania egzekucyjnego z takiego pojazdu, niekoniecznie po umorzeniu w sprawie czyli ze wszystkich składników majątku. Oznacza to, że jeszcze w tym samym postępowaniu egzekucyjnym można wszcząć ponownie egzekucję z pojazdu i w ogóle z jakiejkolwiek ruchomości co do której egzekucja została w tymże postępowaniu umorzona.

  admin

  8 wrz 21 o 12:12

 16. Na ponownej licytacji też nie będzie chętnego, szkoda zachodu. Jeżeli faktycznie cena jest atrakcyjna i ruchomość też, to najpóźniej na drugiej licytacji się sprzeda.

  Misza

  16 lut 22 o 10:24

Skomentuj