Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Ponowna egzekucja z nieruchomości

Brak komentarzy

Pytanie: Niecały rok temu (11 miesięcy temu) temu komornik umorzył bezskuteczną egzekucję w tym również z nieruchomości dłużnika. Niedawno natknąłem się na poważnie zainteresowanych tą nieruchomością która dłużnik wciąż ma na siebie. Są zainteresowani (to jest firma) uczestnictwem w licytacji, jak najszybciej. Czy już można ponownie wystąpić do komornika o ponowną egzekucję z tej nieruchomości, bo podobno jest jakiś termin przed upływem którego nie można?

Odpowiedź: Tak, już może Pan złożyć wniosek o ponowną egzekucję z tej nieruchomości. Zgodnie z art. 985 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, nowa egzekucja z tej nieruchomości może być wszczęta po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

A co z jej oszacowaniem, czy potrzebny będzie też nowy opis i oszacowanie czy można skorzystać z tego dokonanego w poprzednim postępowaniu egzekucyjnym?

Tę kwestię reguluje art. 948 § 11 Kodeksu postępowania cywilnego stanowiąc, że jeżeli wniosek o wszczęcie nowej egzekucji złożono w terminie trzech lat od daty umorzenia postępowania, w którym dokonano opisu i oszacowania nieruchomości, komornik dokona nowego opisu i oszacowania tylko na wniosek wierzyciela lub dłużnika.

Z powyższego przepisu wynika, że można wykorzystać poprzednie oszacowanie, chyba dłużnik złoży wniosek o dokonanie nowe opisu i oszacowania nieruchomości.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 grudnia, 2020

Skomentuj