Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pokrzywdzenie przyszłych wierzycieli

2 komentarze

Na gruncie cywilnym, wierzyciel wobec bezskuteczności postępowania egzekucyjnego wynikającej z darowania lub sprzedaży majątku przez dłużnika se świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, ma prawo żądać uznania takiej czynności prawnej za bezskuteczną wobec niego. Jest to skarga pauliańska (art. 527 Kodeksu cywilnego) dzięki której już wielu wierzycielom udało w końcu wyegzekwować należność.

Możliwość skorzystania ze skargi pauliańskiej odnoszona jest przez wiele osób jedynie do sytuacji w której ktoś już jest dłużnikiem po czym pozbywa się majątku ze świadomością pokrzywdzenia w ten sposób aktualnego wierzyciela.

Jednakże zgodnie z art. 530 Kodeksu cywilnego (na czele ze skargą pauliańską), przepisy o ochronie wierzyciela w razie niewypłacalności wierzyciela stosuje się odpowiednio także wówczas, gdy dłużnik działał w zamiarze pokrzywdzenia przyszłych wierzycieli. A zatem nie jest tak jak wiele osób uważa, że zaciągnięcie nieściąglanych długów już po pozbyciu się majątku na przykład poprzez darowiznę na rzecz najbliższej rodziny, w żadnym razie nie daje podstaw do skorzystania przez tych przyszłych wierzycieli ze skargi pauliańskiej. Jest to bowiem możliwe ale nie tak pewne jak w przypadku pokrzywdzenia w ten sposób wierzycieli już istniejących.

Zwróćmy bowiem uwagę na to, że w art. 530 kc o ochronie przyszłych wierzycieli, jest mowa o zamiarze ich pokrzywdzenia przez przyszłego dłużnika pozbywającego się majątku wskutek najczęściej darowizny. Gdy wreszcie do tego pokrzywdzenia dojdzie, to taki pokrzywdzony wierzyciel w skardze pauliańskiej musi wykazać już nie świadomość dłużnika tego, że krzywdzi wierzycieli, o której to świadomości mowa w art. 527 kc lecz musi wykazać zamiar pokrzywdzenia przyszłych wierzycieli. To, że dłużnik działał ze z góry powziętym zamiarem jest w wielu przypadkach nie do udowodnienia w przeciwieństwie do udowodnienia świadomości tego, że darowując majątek wie o tym, że egzekucja przeciwko niemu będzie bezskuteczna gdyż chyba tylko osoba niedorozwinięta umysłowo nie miałaby takiej świadomości.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

28 listopada, 2020

Komentarze do 'Pokrzywdzenie przyszłych wierzycieli'

Subscribe to comments with RSS

  1. Myślałem, że te przepisy cywilne o pokrzywdzeniu przyszłych wierzycieli mają swoje odpowiedniki w kodeksie karnym tak jak art. 300 kk stanowiący o udaremnianiu zaspokojenia aktualnych wierzycieli ale nie mają.

    Mirek

    28 Lis 20 o 22:08

  2. Mam sprawę w której mój adwokat próbuje przypisać to dłużnikowi ale prokuratura jest innego zdania. Ciężki temat.

    Rem

    25 Maj 21 o 11:23

Skomentuj