Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Podwyższenie czynszu najmu mieszkania

Jeden komentarz

Pytanie: Mam z najemcą umowę najmu mieszkania na rok, do końca jest jeszcze ponad sześć miesięcy a chciałbym się go pozbyć chociaż nie sprawia kłopotów, płaci czynsz ale ze względu na sytuację rodzinną chciałbym ja zamieszkać w tym mieszkaniu. Pomyślałem sobie, że znacznie podwyższę mu czynsz najmu to sam się wyniesie. Czy ograniczają mnie w tym przepisy co do kwoty i terminu podwyższenia czynszu? I czy podwyższenie czynszu uprawnia najemcę do rozwiązania umowy najmu bez wypowiedzenia?

Przeczytaj też: Umowa najmu na rok a wypowiedzenie

Odpowiedź: Art. 6851 kc (kodeksu cywilnego) stanowi, że wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Powyższy przepis ma zastosowanie zarówno do umów najmu zawartych na czas nieoznaczony jak i do umów najmu zawartych na czas oznaczony czyli jak w Pana przypadku.

Przeczytaj też: Jak pozbyć się z mieszkania najemcy który nie płaci czynszu

Jak chodzi o termin wypowiedzenia wysokości czynszu, to zgodnie z art. 8a ust. 2 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego są to 3 miesiące (o ile w umowie najmu nie określono dłuższego terminu).

Przeczytaj też: Wypowiedzenie umowy najmu z powodu zaległości czynszowych

Co do wysokości podwyżki czynszu, to stosownie do art. 8a ust. 4 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego to w skali roku nie może przekroczyć ani zostać dokonana z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu którą jest iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika przeliczeniowego. Wskaźnik przeliczeniowy dla danego województwa / miast województwa podawany jest w obwieszczeniu wojewody.

Przeczytaj też: Wezwanie do zapłaty czynszu najmu – wzór

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

27 sierpnia, 2022

kategoria inne

tag

1 komentarz do 'Podwyższenie czynszu najmu mieszkania'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jak najemca się zdenerwuje to mu nic nie zapłaci. Co drugi najemca płaci niejako z łaski a chodzi mi o to, że mógłby nie płacić i komornik byłby wobec niego bezskuteczny. Pracują na czarno albo na minimalnej stawce i resztę na lewo dorabiają. Albo parają się działalnością przestępczą.

    Golem

    3 wrz 22 o 09:53

Skomentuj