Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Pierwszeństwo egzekucji alimentów

7 komentarzy

Pytanie: Mój dłużnik przeciwko któremu mam już prawomocny nakaz zapłaty, a który dalej prowadzi działalność gospodarczą jest jak się dowiedziałem, także dłużnikiem alimentacyjnym u komornika. O alimentach tak w ogóle słyszałem, że mają pierwszeństwo w egzekucji komorniczej. Czy to oznacza, że dopóki komornik nie wyegzekwuje całości alimentów wymagalnych, to ja nic nie otrzymam też mając u niego sprawę przeciwko temu dłużnikowi?

Odpowiedź: Niestety tak jest i przed alimentami są tylko koszty egzekucyjne: https://pamietnikwindykatora.pl/pierwszenstwo-kolejnosc-zaspokajania-wierzycieli-w-egzekucji-komorniczej/. Nie jest z góry pewne to, że z tytułu egzekucji alimentów są poważne zaległości. Może być bowiem tak, że dłużnik kiedyś choć niewiele spóźnił się w spłacie tego zobowiązania i wówczas wierzyciel lub jego przedstawiciel ustawowy przekazał je do egzekucji komorniczej. W takim przypadku nawet jeżeli kolejne alimenty spłacane są terminowo, to postępowanie egzekucyjne toczy się chyba że wierzyciel wycofa egzekucję. Jednak w licznych przypadkach są duże zaległości w egzekucji alimentów wobec czego wierzyciel takich jak Pan nie ma co liczyć na spływy należności z postępowania egzekucyjnego.

Przeczytaj też: Egzekucja alimentów bezpośrednio u pracodawcy

Uniknąć takiej sytuacji można poprzez skierowanie wniosku egzekucyjnego do innego komornika i wskazanie takiego składnika majątku dłużnika, z którego nie jest prowadzona egzekucja przez komornika egzekwującego alimenty. Może to być na przykład zajęcie wierzytelności z faktury jaką ma firma tego dłużnika w innej firmie. Jednakże wnosząc o egzekucję do takiego innego komornika i chcąc uniknąć zbiegu egzekucji i przejęcia Pana sprawy przez tego komornika od alimentów, powinien Pan wyraźnie napisać we wniosku, że wnosi Pan o egzekucję wyłącznie z tego składnika majątku.

Przeczytaj też: Kwota wolna na rachunku bankowym w egzekucji alimentów

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 grudnia, 2020

kategoria windykacja

tag ,

Komentarze do 'Pierwszeństwo egzekucji alimentów'

Subscribe to comments with RSS

 1. W co drugiej sprawie która mamy u komornika, jest egzekucja alimentów i nie otrzymujemy wskutek tego – nic.

  buchalter

  26 gru 20 o 17:24

 2. Komornicy nie wczytują się we wnioski egzekucyjne, zalecam dodatkowo słownie napomnieć komornika aby ograniczył się tylko do zajęcia takiej wierzytelności (nawiązuję do porady wyżej).

  windykatorek

  21 maj 21 o 21:43

 3. Dobry wieczór, chciałam zapytać czy alimenty mają pierwszeństwo też przed hipoteką w licytacji nieruchomości dłużnika?

  Kata

  30 sie 21 o 20:31

 4. Tak, należności alimentacyjne korzystają z bezwzględnego pierwszeństwa w zaspokajaniu przed należnościami zabezpieczonymi hipotecznie.

  admin

  30 sie 21 o 20:39

 5. Alimenty mają pierwszeństwo a należności alimentacyjnego dłużnika prowadzącego firmę – są ostatnie w kolejności. I gdzie tu sprawiedliwość? Wskażę komornikowi moje nieściągalne należności bo ostatnie w kolejce, nich z nich zaspokaja…

  kierowca

  13 paź 21 o 21:46

 6. Mnie dłużnik spłacił dług w trakcie procesu sadowego ale pozostały koszty adwokackie które oczywiście ja zapłaciłem adwokatowi a teraz mam do odzyskania, zasądzone i opłata sądowa. Czy te koszty mają pierwszeństwo przed alimentami w egzekucji?

  Adam

  10 lis 21 o 11:55

 7. Nie, koszty procesu sądowego są za alimentami.

  admin

  10 lis 21 o 21:13

Skomentuj