Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Oszustwo – kara i przedawnienie

1 komentarz

Pytanie: Mając długi z prowadzenia działalności gospodarczej w sumie chyba ze 300 tysięcy, wyjechałem za granicę, tam nie dosięgli mnie wierzyciele, firmy windykacyjne ani komornicy. Niedawno wróciłem, po 12 latach. Długi te z faktur wszystkie więc przedawniły się. Zastanawiam się tylko nad tym, czy jeżeli uznać, że te długi są wynikiem mojego wyłudzenia, to czy też to jest już przedawnione a jeżeli nie, to jaka kara grozi za tego rodzaju wyłudzenie?

Odpowiedź: Wysokość kary grożącej za oszustwo czyli wyłudzenie nie zależy rodzaju oszustwa, jak już to od wagi tegoż i w przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wyłudzenie łącznie 300 tys. zł z pewnością jednak nie jest mniejszej wagi i zastosowanie w Pana przypadku miałaby kara pozbawienia wolności zapisana w art. 286 § 1 Kodeksu karnego czyli od 6 miesięcy do lat 8. Oczywiście pod warunkiem, że sąd uznałby zaciągnięcie tych długów za oszustwo a to nie jest z góry przesądzone.

Karalność oszustwa przedawnia się dopiero po 15 latach od popełnienia tego czynu czyli konsekwencje karne wciąż Panu grożą nawet jeżeli roszczenie jest już przedawnione. I nawet w takim przypadku czyli gdy doszło do przedawnienia tych długów, sąd karny może w wyroku skazującym za oszustwo zasądzić obowiązek naprawienia szkody przez Pana jako skazanego: https://pamietnikwindykatora.pl/przedawnienie-roszczenia-a-karny-obowiazek-naprawienia-szkody/. Poza tym nie wiadomo, czy któryś z wierzycieli aby nie uzyskał sądowego tytułu wykonawczego kierując następnie taki tytuł do egzekucji komorniczej a jeżeli tak, to kiedy egzekucja została umorzona jako bezskuteczna oraz ewentualnie, czy i po jakim czasie po umorzeniu nie wniósł aby ponownie do komornika o egzekucję. Jeżeli takie przypadki miały miejsce, to doszło do przerwania biegu przedawnienia wobec czego nie można wykluczyć tego, że roszczenie jeszcze nie jest przedawnione.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

6 stycznia, 2021

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Oszustwo – kara i przedawnienie'

Subscribe to comments with RSS

  1. Ulubione sformułowanie prokuratorów odmawiających wszczęcia dochodzenia za oszustwo, to że “wierzyciel może dochodzić zapłaty w postępowaniu cywilnym”. Tego nie mogą wykorzystać umarzając przy przedawnionym roszczeniu. Chyba że napiszą w czasie przeszłym: “wierzyciel MÓGŁ dochodzić zapłaty w postępowaniu cywilnym, zaprzepaścił tę możliwość”.

    janek

    12 Sty 21 o 20:25

Skomentuj