Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Oszustwo internetowe – właściwość miejscowa

Brak komentarzy

Widzę, że niektórzy szukają osobnego przepisu traktującego o oszustwie internetowym. Oszustwo internetowe penalizowane jest jak każe inne – w art. 286 Kodeksu karnego i zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Pokrzywdzony nie musi się głowić nad tym, do której jednostki prokuratury albo policji złożyć zawiadomienie o internetowym oszustwie. Może zgłosić ten fakt do najbliższej jednostki policji albo prokuratury a tam już będą musieli zadecydować. Jednak przekazywanie, przesyłanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa pomiędzy jednostkami policji / prokuratury to dodatkowy czas który pokrzywdzony może zaoszczędzić wnosząc zawiadomienie do właściwej miejscowo jednostki organów ścigania. Istnieje też ogólny problem nieróbstwa (albo i skorumpowania) prokuratorów (i sędziów) więc warto z góry nastawić się psychicznie na odmowę wszczęcia / umorzenie postępowania, ale to osobny temat.

Fakt, że chodzi o oszustwo internetowe (popełnione za pośrednictwem internetu) niczego nie zmienia jak chodzi o ustalenie właściwej miejscowo prokuratury. Możliwości są dwie zgodnie z Art. 6 § 2 Kodeksu karnego, który stanowi, że czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić.

I tak też jeżeli zostało popełnione oszustwo np. na Allegro, to właściwą do prowadzenia sprawy jednostką prokuratury może być ta właściwa miejscowo dla miejsca zamieszkania sprawcy (który ma konto na Allegro i jako sprzedający popełnił oszustwo) ale też może to być prokuratura właściwa dla miejsca zamieszkania pokrzywdzonego, czyli gdzie nastąpił skutek przestępstwa – gdzie pokrzywdzony odczuł doprowadzenie go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Albowiem znam zarówno takie przypadki w których postępowanie prowadziła prokuratura właściwa dla miejsca zamieszkania sprawcy, jak i takie w których postępowanie prowadziła prokuratura właściwa dla miejsca zamieszkania pokrzywdzonego.

Nie ma przy tym znaczenia to, że Allegro ma siedzibę w Poznaniu. Sprawy nie będzie prowadziła prokuratura w Poznaniu (chyba że sprawca mieszka w Poznaniu lub okolicy) bo sprawca – oszust działał przy komputerze, załóżmy że w swoim domu. Jeżeli sprawca mieszka np. w Radomiu i stamtąd za pośrednictwem Allegro dokonał oszustwa, to sprawę prowadzić będzie prokuratura w Radomiu (albo ta właściwa dla miejsca zamieszkania pokrzywdzonego).

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj