Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ostrzegam przed: sędzia Magdalena Berczyńska – Bruś, Sąd Rejonowy w Kaliszu V Wydział Gospodarczy

Jeden komentarz

Ostrzegam przed tą sędzią – Magdalena Berczyńska – Bruś orzekającą w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Kaliszu. Przytaczam fragmenty mojej apelacji w której piszę, co ta sędzia “wyprawia”. To wystarczy mam nadzieję, nic więcej nie muszę dodawać. Wystarczy przeczytać to, co pogrubiłem.

Sąd I instancji dopuścił się zastanawiająco rażących błędów w szczególności co do ustaleń stanu faktycznego, w tym przeoczenia wniosków i twierdzeń nie tylko moich ale też pozwanego.

Przeczytaj też: Swobodna ocena dowodów przez sędziego

Sąd I instancji przeoczył kluczową dla sprawy odpowiedź na pozew z datą 28.08.2014 r. w którym oświadcza pozwany (a dokładniej jego radca prawny – przyp. admina), iż dokonuje potrącenia z wierzytelnością nabytą i dochodzoną przez powoda w przedmiotowym postępowaniu. Tym samym więc pozwany przyznał zasadność wystawienia faktur których dochodzę w tym procesie – przyznał powstanie tych należności co zauważyłem w piśmie procesowym z dnia 30.09.2014 r. a następnie dodatkowo wytłumaczyłem to pozwanemu w piśmie procesowym z dnia 21.12.2014 r. (…).

Przeczytaj też: Pojęcie “istotnej szkody” wyrządzonej przez sędziego (niby) nieumyślnie

Nieprawdą jest zatem, co pisze Sąd I instancji, czyli że „Pozwany natomiast zaprzeczył zasadności i prawidłowości wystawienia faktur VAT.”Co ciekawe Sąd sam pisze wcześniej tj. na 2 stronie uzasadnienia wyroku referując: „Pozwany dokonał potrącenia kwoty 30.000 zł. z kwotą wynikającą z faktur dochodzonych pozwem.” I wobec przyznania przez pozwanego iż faktury objęte pozwem są zasadne, nie było potrzeby dodatkowego argumentowania iż tak jest faktycznie.

Oczywiście potrącenia o którym pozwany oświadcza w odpowiedzi na pozew nie można uznać za dokonane z wierzytelnością nabytą przeze mnie ponieważ do końca procesu pozwany nie podał daty wymagalności tej jego nieudokumentowanej (lecz mimo tego uznanej przez Sąd I instancji; Sąd dał wiarę świadkowi pozwanego) wierzytelności. Zgodnie zaś z art. 513 § 2 Kodeku cywilnego pozwany nie mógłby dokonać potrącenia wierzytelności przysługującej wobec zbywcy z wierzytelnością nabytą przeze mnie od tegoż zbywcy gdyby wierzytelność pozwanego stała się później wymagalna niż moja wobec pozwanego.

Przeczytaj też: Nieumyślne, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczenie nieprawdy przez sędzię wiedzącą o sfałszowaniu dokumentów

Czy jest możliwe, aby sędzia niecelowo pisała takie brednie? Moim zdaniem, niemożliwe. No, chyba że pod wpływem alkoholu lub narkotyków, ale też mi to nie pasuje. Złośliwości też chyba w tym nie ma, nigdy mnie ta sędzia nie widziała, w żadnej innej mojej sprawie nie sędziowała. Czyli co, korupcja? Jest to sąd właściwy miejscowo dla pozwanego po przekazaniu sprawy z e-sądu po wniesieniu przezeń sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Przeczytaj też: Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym na wniosek strony

No i co? Ano 1.476 złotych musiałem na opłatę od apelacji wyłożyć… I nie można wykluczyć tego, że w II instancji też przegram, bo sędziowie inne bzdury (celowo) zaserwują uzasadniające według nich oddalenie apelacji. Już tak miałem niedawno w innych sądach. A nawet jak wygram, to do tego czasu dłużnik może stać się niewypłacalny. I nie tylko należności odeń nie ściągnę ale też opłaty od pozwu i opłaty od apelacji.

Gdyby brednie jak sędzia Magdalena Berczyńska – Bruś jakiś pracownik w prywatnej firmie wypisywał, to chyba od razu znalazłby się na bruku. Ja wyślę to do prezesa tego sądu, zobaczymy co mi odpisze…

Przeczytaj też: Ława przysięgłych czyli społeczne sądy nad sędziami, prokuratorami i konsekwencje

Czy można uniknąć tego Sądu, tej sędzi w szczególności? Jak masz pozwanego dla którego właściwym jest ten sąd a dla Ciebie inny, to nie kieruj pozwu do e-sądu tylko do rejonowego właściwego dla Ciebie. Oczywiście nie można wykluczyć tego, że u Ciebie w sądzie też zostaniesz potraktowany jak ja ale może nie a w każdym bądź razie chyba gorzej być nie może…

Na wszelki wypadek podaję sygnaturę akt tej sprawy: V GC 899/14

Przeczytaj też: Znieważenie sędziego a znieważenie sądu

15 maja, 2015

kategoria prawnicy

1 komentarz do 'Ostrzegam przed: sędzia Magdalena Berczyńska – Bruś, Sąd Rejonowy w Kaliszu V Wydział Gospodarczy'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jedynie ława przysięgłych jak w USA jest rękojmia w miarę sprawiedliwego, nieskorumpowanego sądownictwa. Uwaga: przysięgłych a nie żadnych ławników!

    Buba

    10 cze 21 o 20:59

Skomentuj