Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Opłata sądowa od wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Jeden komentarz

Pytanie: Ile wynosi opłata sądowa od wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej? Komornik ściągnął całą należność z mojego konta firmowego pobrawszy dla siebie 10 procent. Wiem, ż eto standardowa opłata stosunkowa komornika ale przecież nakład pracy z jego strony praktycznie żaden a ja jestem w trudnym położeniu. Komornik zarobił sobie przy praktycznie zerowym nakładzie pracy 3 tysiące złotych.

Przeczytaj też: Wniosek o obniżenie opłaty stosunkowej komornika

Odpowiedź: Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej nie podlega opłacie. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale wydanej 26 października 2016 r., sygn. akt III CZP 63/16. Na pytanie jednego z sądów okręgowych: “Czy w związku z treścią art. 49 ust. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, ze zm.). pismo zawierające wniosek o obniżenie wysokości opłat, o których mowa w art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, ze zm.) podlega opłacie”

Przeczytaj też: Wniosek wierzyciela o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Sąd najwyższy podjął uchwałę: “Od wniosku o obniżenie opłat egzekucyjnych określonych w art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1138, ze zm.) nie pobiera się opłaty”

Przeczytaj też: Nieopłacona skarga na czynności komornika

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

16 października, 2022

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Opłata sądowa od wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej'

Subscribe to comments with RSS

  1. Zdumiewająca uchwała w swej słuszności, kto by się spodziewał… skoro skarga na czynności komornika podlega opłacie.

    Anonim

    17 paź 22 o 14:12

Skomentuj