Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Opłata od wniosku o wszczęcie egzekucji

2 komentarze

Pytanie: Czy komornik albo sąd pobiera opłatę od wniosku o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego? Nie są to alimenty, chodzi o zasądzoną do zwrotu prywatnie udzieloną przeze mnie pożyczkę.

Przeczytaj też: Zwrot wniosku egzekucyjnego

Odpowiedź: Nie, sam wniosek o wszczęcie egzekucji nie podlega opłacie. Wszczęcie egzekucji jest jednak uzależnione (za wyjątkiem egzekucji alimentów) od wpłacenia komornikowi zaliczki na ten cel to znaczy na poszukiwanie mienia które zgodnie z wnioskiem ma być zajęte, na zajęcia, na korespondencję.

Przeczytaj też: Zaliczki na wydatki komornika

Z jakimi więc kosztami muszę się liczyć wysyłając do komornika wniosek egzekucyjny?

Zależy od sposobów egzekucji wskazanych przez Pana we wniosku egzekucyjnym; od kilkudziesięciu do kilkuset złotych a w przypadku egzekucji z nieruchomości, to nawet kilka tysięcy złotych – nie za samo jej zajęcie ale dokonanie przez biegłego opisu i oszacowania nieruchomości.

Przeczytaj też: Zajęcie nieruchomości przez komornika

Najczęściej skuteczna egzekucja odbywa się z wynagrodzenia za pracę i z rachunków bankowych dłużnika. I jeżeli z tych wierzytelności się nie powiedzie, to znacznie spada prawdopodobieństwo że zakończy się efektywnie – z innych składników majątku dłużnika.

Przeczytaj też: Wniosek o wszczęcie egzekucji – wzór

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

22 października, 2022

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Opłata od wniosku o wszczęcie egzekucji'

Subscribe to comments with RSS

  1. Te zaliczki na korespondencję to też chyba przekręt gdyż komunikacja z urzędami w poszukiwaniu majątku (urząd skarbowy, CEPIK, ZUS, nieruchomości…) odbywa się obecnie drogą elektroniczną.

    Sowa

    25 paź 22 o 05:13

  2. Tak ale na przykład odpisy każdego zajęcia doręczane są tradycyjnie – pocztą zarówno do wierzyciela jak i dłużnika.

    admin

    25 paź 22 o 08:05

Skomentuj