Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Ograniczenie egzekucji przez wierzyciela a bezczynność

2 komentarze

Pytanie: Czy grożą mi konsekwencje finansowe – 5% opłaty dla komornika – w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego jako bezskutecznego ponieważ ograniczyłem egzekucję tylko do niektórych składników majątku dłużnika? Na przykład dłużnik posiada mieszkanie ale ja nie wniosłem o egzekucję z tego mieszkania. Czy jeśli egzekucja z innych składników majątku będzie bezskuteczna, to komornik umorzy egzekucję z powodu bezczynności wierzyciela ponieważ można było prowadzić egzekucję z tej nieruchomości?

Przeczytaj też: Bezczynność wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

Odpowiedź: Nie, w takiej sytuacji podstawa umorzenia postępowania egzekucyjnego nie będzie bezczynność wierzyciela. Byłaby gdyby została na pana wniosek wszczęta egzekucja z nieruchomości a Pan nie następnie nie dokonałby jakiejś czynności niezbędnej do kontynuowania egzekucji, na przykład na wezwanie komornika o uiszczenie zaliczki na opis i oszacowanie nieruchomości nie uiściłby tej zaliczki przez sześć miesięcy. Jeżeli natomiast pan w ogóle nie wniósł o egzekucję z nieruchomości, to brak takiego wniosku nie jest traktowany jako bezczynność w rozumieniu art. 824 § 1 pkt 4 kpc.

Przeczytaj też: Umorzenie egzekucji z urzędu z powodu bezczynności wierzyciela. Koszty!

A jeżeli komornik pismem poinformował mnie o tym, że ustalił, że dłużnik jest właścicielem mieszkania i ze w celu wszczęcia egzekucji z niej należy złożyć stosowny wniosek a ja wniosku nie złożę?

To też nie jest bezczynność wierzyciela w rozumieniu art. 824 § 1 pkt 4 kpc.

Przeczytaj też: Licytacja mieszkania za mały dług

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

18 marca, 2023

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Ograniczenie egzekucji przez wierzyciela a bezczynność'

Subscribe to comments with RSS

  1. A jeżeli wierzyciel nie mając pieniędzy na opis i oszacowanie wniesie o umorzenie egzekucji z nieruchomości, czy skutek dla niego będzie taki jak przy umorzeniu z powodu bezczynności?

    Makar

    20 mar 23 o 10:21

  2. Jeżeli brak wskazanego innego składnika majątku do egzekucji to według mnie – tak (jak Pan pisze).

    admin

    20 mar 23 o 16:29

Skomentuj