Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Oferta bez terminu ważności

2 komentarze

Pytanie: Jak długo jestem związany z ofertą która roześlę do klientów pocztą elektroniczną i gdy ta oferta jest bez terminu ważności? Nie żaden spam, oferta promocyjna do moich stałych klientów i z tytułem “oferta”.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 66 § 2 Kodeksu cywilnego jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

Nasuwa się tu pytanie, czy poczta elektroniczna jest środkiem bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W dokumentach licznych firm tak jest określana ale czy na pewno jest bezpośrednim środkiem porozumiewania się na odległość? Według mnie – nie jest. To, że wyślemy komuś maila którego ten odbiorca w sekundę otrzyma na skrzynkę pocztową nie oznacza automatycznie że w tejże sekundzie zapozna się z treścią tegoż maila. Może się zapoznać z treścią maila dopiero wtedy gdy zaloguje się na konto pocztowe. Jak się okazuje, moje stanowisko w tej kwestii nie jest odosobnione:

Przeczytaj też: List intencyjny a oferta, umowa

“Bez wątpienia zatem poczta elektroniczna nie jest środkiem bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Bezpośredniość oznacza bowiem komunikację adekwatną do tej, jaka jest możliwa pomiędzy osobami obecnymi fizycznie w jednym miejscu przy jednoczesnym zaangażowaniu się wszystkich stron.” (M. Koralewski, Funkcjonowanie kolegialnych organów spółek kapitałowych w dobie epidemii koronawirusa. Komentarz praktyczny, System Informacji Prawniczej LEX 2020)

A zatem, jeśli przyjąć moje stanowisko, oferta bez terminu ważności przesłana pocztą elektroniczną przestanie wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

11 lutego, 2021

kategoria inne

Komentarze do 'Oferta bez terminu ważności'

Subscribe to comments with RSS

  1. Nieprawda, bo Art. 66(1) par. 1 KC mówi, że oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona NIEZWŁOCZNIE potwierdzi jej otrzymanie.

    Konrad

    11 lut 21 o 18:46

  2. Ten przepis (zgodnie art. 661 § 4 Kc) nie ma zastosowania do zawierania umów za pomocą poczty elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

    admin

    11 lut 21 o 18:52

Skomentuj