Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odszkodowanie od najemcy za zniszczone mieszkanie

3 komentarze

Pytanie: Przy odbiorze mieszkanie sporządziłam w obecności lokatora protokół odbioru z którego wynika że mieszkanie jest zniszczone brakuje mebli. lokator podpisał protokół szkody. W jaki sposób mogę odzyskać pieniądze na pokrycie strat?

Przeczytaj też: Odcięcie mediów najemcy przez właściciela

Odpowiedź: W takich przypadkach wypadałoby dokonać remontu i ewentualnych uzupełnień wyposażenia na własny koszt i z rachunkami wytoczyć najemcy powództwo o odszkodowanie – zwrot kosztów. Zgodnie bowiem z art. 675 kc (kodeksu cywilnego) po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym o ile pogorszenie to nie jest następstwem normalnego użytkowania: Normalne zużycie lokalu.

Proszę mieć na uwadze, że ma Pani na wniesienia powództwa tylko jeden rok. Zgodnie bowiem z art. 677 kc (kodeksu cywilnego) roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Przeczytaj też: Jak odzyskać pieniądze od najemcy?

Proszę się postarać nie przepłacić za remont, gdyż jeśli pozwany podniesie przed sądem taki zarzut, sąd może zasądzić tylko część Pani roszczenia o zwrot.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

24 sierpnia, 2022

Komentarze do 'Odszkodowanie od najemcy za zniszczone mieszkanie'

Subscribe to comments with RSS

 1. A czy nie można zrobić tak, że zatrudniam biegłego rzeczoznawcę który wycenia koszty dewastacji i z tą wyceną wnoszę pozew o zapłatę tak wycenionej kwoty, nie dokonując remontu?

  Michalina

  24 sie 22 o 17:13

 2. Można natomiast wiąże się to z koniecznością poniesienia przez wynajmującego kosztów rzeczoznawcy których pozwany nie będzie musiał zwrócić. Co innego w przypadku powołania rzeczoznawcy – biegłego przez sąd. Więc jeśli już to polecam tę drugą opcję czyli wniosek do sądu o powołanie biegłego sądowego – rzeczoznawcy.

  admin

  24 sie 22 o 17:29

 3. Tylko jaką wartość przedmiotu sporu podać jeżeli nie było wyceny rzeczoznawcy? Chyba według własnej oceny właściciel mieszkania.

  Anonim

  24 sie 22 o 19:59

Skomentuj