Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odpowiedzialność subsydiarna wspólników spółki jawnej

2 komentarze

Pytanie: Czy w przypadku spółki jawnej odpowiedzialność subsydiarna wspólników jest analogiczna do odpowiedzialności subsydiarnej w spółce z o.o.

Przeczytaj też: Pozew przeciwko wspólnikom spółki jawnej

Odpowiedź: Nie jest analogiczna ponieważ subsydiarna odpowiedzialność w spółce z o.o. dotyczy członków zarządu a nie wspólników.

Jak chodzi o o odpowiedzialność subsydiarną wspólników spółki jawnej za jej długi, to art. 31 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. I nie trzeba wówczas pozywać do sądu wspólników spółki jawnej; sąd na wniosek wierzyciela nada wówczas tytułowi wykonawczemu wydanemu przeciwko spółce klauzule wykonalności przeciwko jej wspólnikom: https://pamietnikwindykatora.pl/nadanie-klauzuli-wykonalnosci-przeciwko-wspolnikom-spolki-jawnej/. Wierzyciel może jednak pozwać wspólników spółki jawnej jeszcze zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (zgodnie z art. 31 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Podkreślam, że gdy egzekucja przeciwko spółce jawnej już okazała się być bezskuteczną, to już nie trzeba pozywać wspólników chcąc dochodzić od nich zapłaty (sąd na wniosek wierzyciela nada klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikom).

Przeczytaj też: Odpowiedzialność subsydiarna a solidarna

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

11 stycznia, 2021

Komentarze do 'Odpowiedzialność subsydiarna wspólników spółki jawnej'

Subscribe to comments with RSS

  1. Jeżeli zostanę wspólnikiem już wcześniej istniejącej spółki jawnej to czy ponosze odpowiedzialność za jej długi powstałe za czasów kiedy mnie jeszcze w tej spółce nie było?

    Ciechu

    11 sty 21 o 17:48

  2. Tak, art. 32 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że wspólnik przystępujący do spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki powstałe zanim on został wspólnikiem.

    admin

    11 sty 21 o 21:32

Skomentuj