Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odpowiedzialność subsydiarna członków zarządu spółki z o. o.

4 komentarze

Pytanie: Mam sprawę u komornika przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Nic się w tej egzekucji nie dzieje, to znaczy komornik dokonał zajęcia konta bankowego, jakichś wierzytelności, ale to wszystko bezskuteczne jest. Zajął też jakieś ruchomości biurowe ale nikt tego nie kupił na licytacji zresztą jak przeczytałem co zajął, to się nie dziwię, poza tym wartość tych rzeczy nawet gdyby były nowe to może 10 procent długu który ta spółka z o. o. ma wobec mnie. Spółka ta chyba już nie funkcjonuje praktycznie, jest tylko na papierze znaczy się w KRS.

Przeczytaj też: Odpowiedzialność subsydiarna a solidarna

Za to zarząd ma się świetnie, luksusowe samochody i wyjazdy zagraniczne na wczasy. Znajomy powiedział mi, że mógłbym od nich subsydiarnie żądać zapłaty w sytuacji gdy egzekucja wobec spółki jest bezskuteczna, czy to wystarczy żeby otrzymać klauzulę wykonalności na tych prezesów? Otrzymałem już od komornika wysłuchanie wierzyciela przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego. Spółka nie jest w upadłości.

Przeczytaj też: Egzekucja z majątku wspólników spółki z o.o.

Odpowiedź: Uzyskanie klauzuli wykonalności przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. musi zostać poprzedzone wydaniem wyroku przeciwko nim więc trzeba ich pozwać o zapłatę. Znajomemu chyba pomyliło się coś ze spółką jawną: https://pamietnikwindykatora.pl/nadanie-klauzuli-wykonalnosci-przeciwko-wspolnikom-spolki-jawnej/ ale do rzeczy dalej.

Zgodnie z Art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Do stwierdzenia bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce oczywiście wystarczy postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji jak i posiadany już przez Pana dokument od komornika będących wysłuchaniem przed umorzeniem. A jeżeli już wcześniej egzekucja z wniosku innego wierzyciela zakończyła się bezskutecznie, to i taka informacja jest wystarczającym dowodem do pozwania o zapłatę członków zarządu. A taka informację wierzyciel z tytułem wykonawczym może od komornika uzyskać nie wnosząc o wszczęcie egzekucji w swojej sprawie (po co ponosić koszty egzekucji bezskutecznej?): https://pamietnikwindykatora.pl/sprawdzenie-dluznika-u-komornika-przed-wszczeciem-postepowania-egzekucyjnego/.

Przeczytaj też: Egzekucja przeciwko spółce z o.o. w likwidacji

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Komentarze do 'Odpowiedzialność subsydiarna członków zarządu spółki z o. o.'

Subscribe to comments with RSS

 1. Zgadza się ale trzeba jeszcze mieć na względzie art. 299 Par. 2 KSH – Członek zarządu spółki z o.o. może się uwolnić od odpowiedzialności subsydiarnej, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wierzyciel nie poniósł szkody.

  Nie wiem co to oznaczać może, że wierzyciel nie poniósł szkody, bo jeśli ma wyrok bezskutecznie egzekwowany, to jest poszkodowany – nie uzyskał zaspokojenia z należności objętej wyrokiem jak i z kosztów procesu i kosztów egzekucji które też przecież poniósł.

  Szczepan

  8 sty 21 o 18:14

 2. To “pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wierzyciel nie poniósł szkody” ja rozumiem tak, że nawet gdyby wniosek o ogłoszenie upadłości zarząd złożył na czas, to wierzyciel i tak nie uzyskałby zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym ponieważ inni wierzyciele korzystaliby z pierwszeństwa zaspokojenia w stosunku do niego i dla niego nie wystarczyłoby…

  admin

  8 sty 21 o 18:57

 3. Co do dowodów wykazania bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o., to warto przytoczyć fragment z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2003 r., sygn. akt V CKN 416/01): “Ustalenie przewidzianej w art. 298 § 1 k.h. (art. 299 § 1 k.s.h.) przesłanki bezskuteczności egzekucji może nastąpić na podstawie każdego dowodu, z którego wynika, że spółka nie ma majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzyciela pozywającego członków zarządu.”

  Tomi

  9 sty 21 o 06:54

 4. Obecnie w KRS widnieją ewentualne bezskuteczne poprzednie egzekucje – https://pamietnikwindykatora.pl/jak-sprawdzic-bezskuteczne-egzekucje-przeciwko-spolce-z-o-o/ – dlatego chyba nie trzeba w takich sytuacjach kierować wniosku egzekucyjnego przeciwko spółce i czekać na umorzenie, od razu można pozwać zarząd.

  nowy

  3 kw. 24 o 15:09

Skomentuj