Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odpowiedzialność cedenta za wypłacalność dłużnika

Jeden komentarz

Pytanie: Miałem wierzytelność pożyczkową wobec kolegi. Kwota dla mnie duża, 25000 PLN. Kiedyś jeszcze dawno przed udzieleniem mu pożyczki pomógł mi on w jednej bardzo ważnej sprawie i gdy nie spłacał mi tej pożyczki to było mi bardzo niezręcznie. Nie chciałem prowadzić przeciwko niemu windykacji w pamięci dalej mając to co kiedyś dla mnie zrobił a on mnie przepraszał i zaręczał, że mnie spłaci jak trudny okres w jego firmie minie, jak inwestycje zaczną przynosić zyski. Potrzebowałem jednak pieniędzy i powiedziałem mu, że spróbuję sprzedać dług ale będę uważał bardzo na to, żeby nie sprzedać niebezpiecznym ludziom. Sprzedałem w końcu jednej kancelarii finansowej, za połowę wartości i o sprawie zapomniałem. Tego mojego kolegę spotkałem raz i wyznał mi że ma już od tamtej firmy komornika ale nic nie zdziała komornik, bo on – kolega już nauczył się kiwać komorników.

Przeczytaj też: Sprzedaż nieistniejącej wierzytelności

Minęło z pół roku i właściciel tej firmy windykacyjnej przysłał mi pismo w którym mówiąc w skrócie zarzuca mi, że go oszukałem sprzedając mu wierzytelność której nie da się ściągnąć i żąda unieważnienia cesji i żebym zwrócił mu pieniądze, bo dłużnik jest całkowicie niewypłacalny. Załączył do wezwania kserokopie pism od komornika stwierdzających bezskuteczność egzekucji.
Proszę o poradę bezpłatną, czy ten windykator ma prawo żądać ode mnie tego? Ja nigdzie ani na piśmie ani słownie nie twierdziłem, że ten mój kolega jest wypłacalny.

Przeczytaj też: Cesja wierzytelności a hipoteka

Odpowiedź: Takie żądania nabywcy wierzytelności w stosunku do Pana są bezpodstawne. Zgodnie bowiem z art. 516 Kodeksu cywilnego w chwili przelewu wierzytelności zbywca ponosi wobec nabywcy odpowiedzialność za wypłacalność dłużnika tylko o tyle, o ile tę odpowiedzialność na siebie przyjął. Jak wynika z informacji przekazanych mi przez Pana, żadnej odpowiedzialności w omawianym zakresie nie przyjął Pan na siebie. Dla spokoju może Pan pisemnie odpowiedzieć tak temu nabywcy.

Przeczytaj też: Zapłata poprzez cesję wierzytelności

Z mojej i nie tylko z mojej praktyki wynika, że w większości spraw komornicze postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne. Firma windykacyjna powinna mieć w tym zakresie rozeznanie a jeżeli decyduje się kupić przysłowiowego kota w worku czyli nie znając sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika, to tylko za niewielki procent kwoty wierzytelności.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

4 lutego, 2021

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Odpowiedzialność cedenta za wypłacalność dłużnika'

Subscribe to comments with RSS

  1. Ileż to już firm windykacyjnych padło kupując śmieciowate wierzytelności… naczyta, nasłucha się taki o tym jak to można zarobić na windykacji tanio kupionych wierzytelności a potem płacz, bo nie da się tego odzyskać.

    piwo z sokiem

    4 lut 21 o 20:36

Skomentuj