Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odpowiedzialność biegłego sądowego za treść opinii

2 komentarze

Pytanie: Czy biegły sądowy podobnie jak sędzia jest praktycznie bezkarny czyli może sporządzić w treści opinii wierutne, oczywiste dla każdego bzdury i nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności?

Przeczytaj też: Prawie 100% różnica w dwóch wycenach nieruchomości dokonanych przez tego samego rzeczoznawcę – biegłego

Odpowiedź: Trafna uwaga co do sędziów. Jak chodzi jednak o odpowiedzialność biegłych sądowych za wydawane opinie, to do niedawna było podobnie ale mamy już powiedzmy, że precedens i oby punkt zwrotny. Otóż w wyroku z dnia 29 listopada 2019 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie o sygn. akt V Aca 266/18 uznał, że biegły sądowy ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrok oparty na jego wadliwej opinii. W tej sprawie sąd nakazał biegłemu sądowego (była to kobieta) zapłacić 80 tysięcy złotych odszkodowania.

Biegły sądowy podlega też odpowiedzialności karnej od roku do 10 lat pozbawienia wolności ale tylko wtedy gdy przedstawi opinię fałszywą (art. 233 § 4 Kodeksu karnego). Opinia fałszywa to taka w której potwierdzono nieprawdę albo zatajono prawdę.

Przeczytaj też: Czy grafolog może się pomylić?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

20 lutego, 2021

kategoria inne

tag

Komentarze do 'Odpowiedzialność biegłego sądowego za treść opinii'

Subscribe to comments with RSS

 1. W tym art. jest jeszcze kuriozum a mianowicie: § 4a.
  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  Jak można nieumyślnie coś sfałszować?? Istotą fałszerstwa jest umyślność! Nie istnieje nieumyślne fałszerstwo.

  Kacper

  21 lut 21 o 05:22

 2. Tam chodzi chyba po prostu o niedbalstwo rażące jakieś a niedbalstwo może być powiedzmy nieumyślne. I o czymś takim ten przepis traktuje.

  Olbracht

  6 mar 22 o 09:06

Skomentuj