Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Odmowa zwolnienia rachunku bankowego

2 komentarze

Pytanie: Złożyłam do komornika wniosek o zwolnienie rachunku bankowego za pomocą którego prowadzę działalność gospodarczą. Spotkała mnie odmowa ze strony komornika, czy mogę ją zaskarżyć?

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna z rachunku bankowego

Odpowiedź: Jeżeli postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik sądowy, to nie on decyduje o zwolnieniu rachunku bankowego na wniosek dłużnika, tylko wierzyciel – należy zwrócić się z takim wnioskiem do wierzyciela. Wierzyciel może wówczas wnieść do komornika o umorzenie egzekucji z tegoż rachunku bankowego i komornik rachunek zwolni. Oczywiście wierzyciel może się na to nie zgodzić więc rachunek pozostanie zajęty.

Przeczytaj też: Wniosek dłużnika o ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego

Jeżeli natomiast jest to egzekucja administracyjna, to organ egzekucyjny, na wniosek zobowiązanego i ze względu na jego ważny interes, może zwolnić, na czas oznaczony lub nieoznaczony, z egzekucji w całości lub części określone składniki majątkowe zobowiązanego w tym także rachunek bankowy. Na postanowienie w sprawie zwolnienia z egzekucji składników majątkowych zobowiązanego służy zobowiązanemu zażalenie. Jednak i w tym przypadku zobowiązany może spotkać się ostatecznie z odmową zwolnienia rachunku bankowego. Podstawowym celem prowadzonego postępowania jest bowiem zaspokojenie wierzytelności i zwolnienie nie może prowadzić do sytuacji, w której prowadzona egzekucja okaże się bezskuteczna – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 24 czerwca 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 157/21.

Przeczytaj też: Egzekucja administracyjna – rozłożenie na raty

Jeżeli wierzyciel nie zgodzi się na zwolnienie rachunku bankowego (albo i nie czekając na zgodę), dłużnik może założyć dodatkowe konto bankowe w innym banku. Chodzi o to, że komornicy (sądowi jak i skarbowi) bardzo rzadko ponawiają poszukiwanie rachunków bankowych dłużnika przeto takie nowe konto miesiącami może pozostawać niezajęte. Korzystne konta firmowe które można założyć nie wychodząc z domu są tutaj a konta osobiste tutaj.

Przeczytaj też: Jak często komornik sprawdza konta bankowe w OGNIVO?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

12 marca, 2023

Komentarze do 'Odmowa zwolnienia rachunku bankowego'

Subscribe to comments with RSS

  1. Dokładnie, założyć sobie nowe konto. Najlepiej w banku spółdzielczym ponieważ w nich nie szukają komornicy i jest ich kilkaset.

    Kama

    17 mar 23 o 17:41

  2. Szukają, szukają…

    Adam

    22 mar 23 o 09:33

Skomentuj