Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Obciążenie dłużnika kosztami windykacji

6 komentarzy

Pytanie: Firma windykacyjna Kaczmarski przysyła mi maile z wezwaniem do zapłaty za fakturę X i Y. Na początku próbowałem się z windykacją dogadać i przedstawiłem harmonogram spłat. Nie zaakceptowali go, więc wycofałem harmonogram i przestałem się z nimi kontaktować. Nic im nie spłaciłem przez 3 miesiące (to czas wyznaczony im przez wierzyciela – tak mnie poinformował windykator). Po tych 3 miesiącach zamierzam spłacić wierzyciela bezpośrednio na jego konto. Rozumiem, że po spłacie długu, mogę zostać obciążony kosztami windykacji – ale do jakiej kwoty? Czy tylko nota obciążeniowa na 40 EUR – zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, czy też wszystkie koszty jakie poniósł Kaczmarski? A dodam, że mówimy tu o emailach, telefonach i jednym liście poleconym.

Przeczytaj też: Zwrot kosztów wezwania do zapłaty

Odpowiedź: Wierzyciel / firma windykacyjna w jego imieniu może Pana obciążyć mnie tylko rekompensatą w wysokości 40 euro ale też poniesionym przez niego kosztem windykacji w związku ze zleceniem odzyskania długu firmie windykacyjnej. Jeżeli faktycznie poniesie ten koszt – firma windykacyjna wystawi mu fakturę, to ma prawo kwotę z tej faktury odzyskać od dłużnika czyli w tym wypadku od Pana. To, że spłacił Pan dług może już po wygaśnięciu zlecenia windykacji wydaje się według mnie nie mieć tu znaczenia – jeżeli wierzyciel poniósł koszt nawet bezskutecznej windykacji w wykonaniu Kaczmarski, to i ten koszt (a nie tylko owe 40 euro) może od Pana odzyskiwać.

Przeczytaj też: Brak wezwania do zapłaty a zwrot kosztów procesu poniesionych przez powoda

Powyższe wynika z art. 10 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz dyrektywy 2011/7/UE motyw 19 i 20 oraz w art. 6 ust. 3.

Dłużnik co najwyżej kwestionować wysokość tej dodatkowej opłaty jeżeli znacznie przewyższa przeciętne rynkowe stawki windykacji należności. Trzeba by zatem zorientować się w przeciętnych stawkach windykacji (przy konkretnej kwocie długu).

Przeczytaj też: Firma windykacyjna czy komornik?

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

21 marca, 2023

kategoria windykacja

Komentarze do 'Obciążenie dłużnika kosztami windykacji'

Subscribe to comments with RSS

 1. Stawki za windykację są mocno zróżnicowane między firmami windykacyjnymi jak i zasady wynagradzania.

  Grechuta

  21 mar 23 o 18:24

 2. W przypadku kancelarii prawnych kwestia jest oczywista: minimalna stawka zastępstwa procesowego.

  Rafał

  21 mar 23 o 18:41

 3. Koszty zastępstwa procesowego to osobny temat, jak sama nazwa wskazuje, należne są za reprezentację klienta w postępowaniu sądowym.

  admin

  21 mar 23 o 19:33

 4. Co ważne, rekompensata za koszty windykacji może dotyczyć każdej faktury wierzyciela wobec danego dłużnika. Np. 3 faktury – w sumie 120 EURO rekompensaty, także w przypadku windykacji we własnym zakresie przez wierzyciela.

  Herman

  27 mar 23 o 04:14

 5. Czy wystarczy samo wezwanie do zapłaty aby móc się ubiegać o taką rekompensatę, znaczy się windykować ja od dłużnika?

  tragarz

  28 kw. 23 o 17:43

 6. Tak. Tu raczej nie chodzi o nakład pracy i koszty czynności windykacyjnych lecz o rekompensatę za sam fakt nieterminowej płatności, zwłoki w zapłacie.

  admin

  28 kw. 23 o 17:46

Skomentuj