Windykator

bezpłatne porady – windykacja i egzekucja

Nieodebranie nakazu zapłaty przez pozwanego

4 komentarze

Pytanie: Czy dalej jest tak, że jeżeli będąc pozwanym nie odbiorę nakazu zapłaty od listonosza i po awizach też nie, to zwróceniu przesyłki przez pocztę są stwierdzi prawomocność nakazu?

Przeczytaj też: Doręczanie pism przez komornika – gorzej niż było?

Odpowiedź: Nie, już nie funkcjonuje ta tzw. fikcja doręczenia. Wprowadzono natomiast art. 1391 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) zobowiązujący w takiej sytuacji powoda do doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Sędzia przewodniczący zawiadamia powoda o niepodjęciu przesyłki przez pozwanego, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązuje do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Przeczytaj też: Kto może odebrać pismo z sądu?

Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Jeżeli żadna z powyższych opcji nie zostanie w wyżej określonym terminie przez pozwanego zrealizowana, sąd może zawiesić postępowanie.

Przeczytaj też: Nakaz zapłaty wysłany na zły adres i komornik

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

1 sierpnia, 2022

Komentarze do 'Nieodebranie nakazu zapłaty przez pozwanego'

Subscribe to comments with RSS

 1. “sąd może zawiesić postępowanie” a więc nie musi zawiesić?

  diem

  1 sie 22 o 17:18

 2. Tak, może zwiesić ale nie musi, jest to fakultatywne zawieszenie postępowania z urzędu (art. 177 kpc).

  admin

  1 sie 22 o 17:24

 3. Miało być lepiej a jest gorzej dla powoda, pozwany z premedytacją nie odbierze nakazu i odsunie w czasie uprawomocnienie a co za tym idzie, egzekucję komorniczą, wszczęcie.

  Anonim

  3 sie 22 o 07:40

 4. Kiepski to pomysł na opóźnienie sprawy. Jeżeli adres zostanie potwierdzony, to nakaz się uprawomocni. Lepiej odebrać nakaz i wnieść sprzeciw w tenże sposób opóźniając wielokrotnie dłużej wydanie prawomocnego orzeczenia.

  admin

  3 sie 22 o 07:49

Skomentuj